Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Fredrik Daveby, vd, Motormännen

Bilisten som kassako måste få ett slut

Sverige är bland de länder som har högst skatter och avgifter för bilisterna. Bilen får inte bli en klassfråga som bara är avsedd för dem med pengar, skriver Fredrik Daveby, Motormännen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Möjligheten att äga en bil får inte bli något ouppnåeligt. Det kan bli följden om avgifter och skatter på transporter höjs än mer. Många är beroende av en egen bil för sin rörlighet. Det handlar om vardagliga saker som att ta sig till och från arbetet eller att handla och delta i sociala aktiviteter. Bilen får inte bli en klassfråga som bara är avsedd för dem med pengar.

Motormännens internationella samarbetsorganisation FIA har gjort en studie på hur mycket bilisterna betalar in till statskassorna och hur mycket pengar som går tillbaka till bilisterna inom EU. Studien visar att Sverige är ibland de länder som har högst skatter och avgifter för bilisterna.

Inga fler pålagor

Trots astronomiska intäkter från trafikanterna anser EU-kommissionen att det är möjligt att ta ut ännu högre avgifter och skatter för att finansiera infrastruktur. Detta protesterar både FIA och Motormännen emot. Intäkterna måste i större omfattning föras tillbaka till dem som har bidragit. Det får inte bli så att trafikanterna belastas med nya eller höjda avgifter, speciellt inte i Sverige där resorna på många ställen är relativt långa och kostsamma.

2013 samlade EU-staterna (exklusive Cypern) in 286,3 miljarder euro i nationella skatter och avgifter på transporter, men endast 178,4 miljarder euro återinvesterades. Personbilismen ensam bidrog med drygt 70 procent, vilket motsvarade cirka 2–3 procent av den nationella bruttonationalprodukten (BNP) inom EU.

Enligt rapporten beräknades den svenska vägtrafiken bidra med cirka 10,4 miljarder euro till statskassan i form av skatter och avgifter, men bara cirka 2,5 miljarder euro återinvesteras i form av underhåll och nyinvesteringar i våra vägar. Till detta kommer kostnader för staten som miljöpåverkan och persontrafikskador orsakade av vägtrafiken.

Betalar mer än den kostar

Den 1:a december förra året släppte VTI (Statens Väg- och Transportforskningsinstitut) en rapport (SAMKOST 2) som återigen bekräftar att personbilstrafiken i Sverige betalar mer än vad den kostar samhället. Rapporten visar att både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre och inrikesflygets avgifter är i huvudsak inriktade på att täcka flygplatsens kostnader. Det innebär att långväga internationella flyget enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar. Forskarna har dessutom här tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom respektive transportslag.

FIA och Motormännen är inte på något sätt emot att trafikanterna ska stå för sina kostnader, men överbeskattningen måste få ett slut. Att framställa en miljövänlig bilism som ett problem protesterar vi emot. Fossilfria bilar kommer att vara en viktig lösning även på framtidens transportbehov.

Europas bilister står inför stora utmaningar där transporterna ska gå från fossila till fossiloberoende 2030 och helt fossilfria 2050. Alla måste bidra, men ansvaret är delat. Det behöver satsas mer på att vanliga bilister med normala inkomster ges alternativ till fossildrivna fordon till ett överkomligt pris. Transporter av människor bidrar trots allt till samhällets tillväxt och välfärd. Visst måste våra resor bli mindre belastande för miljön och därför är det nödvändigt att delar av intäktsöverskotten från trafikanterna går till att få fram morötter som gör att fler köper miljövänliga bilar.

Gott om pengar till morötter

Regeringen måste skjuta till mer av överskottet från skatteintäkterna från bilisterna till att:

  • Ge ekonomiska stimulanser till vanliga bilister så att de kan köpa miljövänliga bilar. Det skulle kunna vara i form av en rejäl skrotningspremie, vilket skulle skynda på utfasning av de smutsigaste och farligaste bilarna.
  • Samtidigt måste vägunderhållet vårdas och nödvändiga satsningar på nya vägar måste genomföras. Detta är viktigt för hela Sverige och Europa.

Med andra ord finns det redan gott om pengar i systemet. Låt dem gå tillbaka till bilisterna som morötter så att vi får en fossilfri fordonspark i framtiden.

Fredrik Daveby

vd, Motormännen

 

Fotnot. FIA (Internationale de l’Automobile) är en sammanslutning av över 200 nationella motorklubbar från 125 olika länder. Totalt representerar FIA 100 miljoner motorister och enbart i Europa finns cirka 40 miljoner av dessa medlemmar.