Bilen erbjuder en oslagbar frihet – den vill folk ha

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Parkeringsplatserna, 10 & 15/5

Mattias Goldman har alldeles rätt i att bilen inte ska ställas mot andra trafikslag. Därför är det märkligt att han själv väljer att bygga upp en motsättning mellan människan i allmänhet och bilismen. Än så länge är det uteslutande just människor som både kör och åker bil, varför hans argumentation blir direkt missvisande.

KAK vill ha en stad byggd för mer av allt resande. I verkligheten är de flesta människor bilister, gångtrafikanter, cyklister eller kollektivtrafikresenärer om vartannat. Det pågår en fantastisk utveckling av både miljövänlig och självkörande teknik. Politiker och planerare måste skapa goda förutsättningar för att denna ska utvecklas och komma fler till del. Tänk bara vad varutransporter nattetid med självkörande teknik skulle göra för att ge mer plats åt personresor dagtid. Här finns en enorm potential.

ANNONS

Större fråga

Så kan vi öka den totala möjligheten för människor att resa. Det är mer konstruktivt än att fastna i resonemang om att ”vi måste styra människor att bete sig på det sätt som jag förespråkar, annars kommer det inte att fungera”.

Frågan om parkering i staden är ständigt aktuell och större än bara frågan om Västlänken, som Goldman refererar till. Många nya byggnationer gör att parkeringsplatser försvinner och nya bostadsområden prioriterar bort parkeringsmöjligheter, tvärtemot allmänhetens vilja. Detta är en oroande utveckling som är ett hot mot Göteborgs attraktivitet och tillväxt. Om Goldman anser det oansvarigt att påpeka denna problematik så får det stå för honom.

Ytterst är detta en fråga om var makten över resandet ska ligga: i stora system eller nära människan. Kollektivtrafik är bra, men den kommer aldrig att kunna erbjuda samma frihet som en egen bil innebär. Därför är bilen så populär och människor vill att samhället ska planeras för den även i framtiden.

För att smarta trafiklösningar och ny teknik ska kunna växa fram så krävs dock att yta reserveras för personlig mobilitet även i städerna. Att inte göra detta kan bli en extremt dyrköpt erfarenhet.

Thomas Lindskog

ordförande i Kungliga Automobil Klubben, västra avdelningen

ANNONS

Anders Ydstedt

ordförande i Kungliga Automobil Klubbens expertråd

ANNONS