Henrik Munck (MP), vice ordförande trafiknämnden
Henrik Munck (MP), vice ordförande trafiknämnden

Bilen är fantastisk men staden måste utvecklas

Bilen har fantastiska fördelar, men i en seriös debatt behöver man även väga in andra perspektiv, skriver Henrik Munck (MP).

ANNONS

Slutreplik

Bilstaden Göteborg, 8/1 och 17/11

Personbilens fördelar är allmänt kända och genomslaget ser vi i form av hur bilen dominerar våra städer. Men samtidigt finns det starka intressen för att skapa en ”grön, blandad och tät stad”.

Dels utifrån invånarnas perspektiv men även det lokala näringslivet vill ha mer av levande stadsmiljöer. Då är det bättre om mer av gatuutrymmet ges till folkliv, cykel och korttidsparkering. Och delar av dagens boendeparkering i centrum kan i stället hänvisas till närliggande p-hus för de som vill parkera längre tid.

Det stora näringslivet skriker också efter fler bostäder till fler anställda, och i princip alla är överens om att vi behöver förtäta staden på tomma asfaltsytor i första hand.

ANNONS

Måste strukturera om

Om vi ska kunna utveckla staden effektivt så måste vi helt enkelt strukturera om hur dagens parkeringar används.

Att Vägvalet alltid vill kritisera MP är en del av spelet, men desto mer förvånande är att Vägvalet så tydligt förespråkar ”en fri marknad” för parkeringar.

Verkligheten är att, trots dagens avgiftsnivåer, så stänger de privata parkeringsbolagen ner parkeringsplatser i centrum. Nordstan har stängt ett helt våningsplan och NK-garaget är nu delvis ombyggt till kontor.

Den enkla anledningen är att det finns ett stort överskott på parkeringsplatser i centrum och att dagens prisnivåer inte ger marknadsmässig grund för att använda så mycket av attraktiva ytor till parkering.

Så visst har Vägvalet rätt i att kommunen har en ”monopolliknande ställning” men till stor del använder kommunen sitt monopol till att tillhandahålla parkeringar under marknadspris. Om Vägvalet alltså vill ändra på detta så är det en nyhet.

Henrik Munck (MP)

vice ordförande trafiknämnden

ANNONS