Rannebergen. Vi hoppas och tror att Göteborgs politiker vill värna demokratin, öppenheten och insynen även i framtiden, skriver Pedram Kouchakpour.
Rannebergen. Vi hoppas och tror att Göteborgs politiker vill värna demokratin, öppenheten och insynen även i framtiden, skriver Pedram Kouchakpour.

Bevara insynen i allmännyttan

En lärdom att dra utifrån det som hänt i Rannebergen är hur viktigt det är med öppenhet, inflytande och insyn. Därför är vi oroade över det nya förslaget till ägardirektiv för de kommunala bostadsbolagen i Göteborg som öppnar för att avgörande beslut kan fattas i slutna styrelserum, skriver Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen.

ANNONS

I dagarna har hyresgästerna i Rannebergen kunnat dra en stor lättnadens suck. Den tänkta försäljningen av 289 lägenheter till Victorias Park har stoppats och hyresgästerna fortsätter bo kvar hos allmännyttiga Bostadsbolaget. När planerna på en utförsäljning blev kända utlöste det en våg av massiva protester från de boende. Tack vare de starka protesterna blev det inget beslut om försäljningen i december som planerat utan ett antal politiker lyckades skjuta fram det över årsskiftet.

En grundläggande lärdom att dra utifrån det som hänt i Rannebergen är hur viktigt det är med öppenhet, inflytande och insyn. Hur viktigt det är att avgörande beslut om människors hem och trygghet inte får fattas i slutna styrelserum, fjärran från dem som är direkt berörda. Därför är det med stark oro vi läser förslaget till nya ägardirektiv för de kommunala bostadsbolagen i Göteborg.

ANNONS

I de nuvarande direktiven står det så här: Om en eventuell koncernextern fastighetsförsäljning blir aktuell ska, efter moderbolagets godkännande, kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas.

Men i det nya förslaget finns den meningen inte kvar. Något som kan tyckas vara en bagatell men som kan få avgörande betydelse vid eventuella framtida försäljningar av kommunägda lägenheter.

För med den nuvarande skrivningen är det solklart. Vill Framtiden-koncernen sälja några av dotterbolagens lägenheter till en privat köpare ska kommunfullmäktige först säga ja eller nej. Därmed hävs också den affärssekretess som annars omger affärer med bärsnoterade bolag och hela affären blir föremål för en demokratisk och öppen process.

Viktig markering

Men utan den tydliga markeringen att kommunfullmäktige ska säga sitt öppnas dörren för att avgörande beslut kan komma att fattas i slutna styrelserum utan insyn och möjlighet att påverka. Vi hoppas och tror dock att Göteborgs politiker vill värna demokratin och att meningen ”de boendes egna resurser och vilja att påverka sitt boende ska tas tillvara genom att de ges inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning” inte bara är vackra ord på ett papper.

Därför uppmanar vi kommunens politiker att se till att den nuvarande formuleringen om koncernexterna försäljningar följer med in i de kommande ägardirektiven.

ANNONS

Pedram Kouchakpour

tillförordnad regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

ANNONS