Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Beslutsdags för Torslandabro

I dag kan den problematiska trafiksituationen i Torslanda få en lösning, när fullmäktige ska besluta om en bro mellan Öckerö och Torslanda och en tvärförbindelse som avlastar 155:an. Men rättar sig de rödgröna efter partiets linje i fullmäktige eller den de själva hållit i stadsdelsnämnden? undrar debattörerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla som pendlar till eller från Torslanda vet att trafiksituationen, särskilt i rusningstrafik, är extremt problematisk. Belastningen på väg 155 är så hög att såväl restider som möjlighet att bygga ytterligare bostäder påverkas. Vi moderater menar att möjligheten till arbetspendling måste förbättras till och från Torslanda, oavsett om man åker bil eller kollektivt. Det är också nödvändiga åtgärder om vi vill kunna bygga fler bostäder i Torslanda och Västra Hisingen och om Öckerö kommun vill kunna växa.

För att kunna förbättra situationen ser vi framförallt att två viktiga investeringar görs. Dels vill vi bygga en tvärförbindelse i Torslanda för att avlasta 155:an och stärka väginfrastrukturen i Torslanda. Dels vill vi bygga en bro mellan Öckerö kommun och Torslanda för att få ett jämnare trafikflöde från Öckerö genom Torslanda.

Trafiksituationen i Torslanda har länge varit problematisk och Alliansen har tidigare tagit flera initiativ för att hitta förslag på lösningar för trafiksituationen i Torslanda. En utredning som presenterades i juni 2014 innehöll bland annat just förslag om en tvärförbindelse. Men det är också dags att återuppta planerna på en broförbindelse till Öckerö kommun och bättre bussförbindelser.

Därför lade vi för ungefär ett år sedan en motion till kommunfullmäktige om att just bygga en tvärförbindelse och en bro mellan Öckerö kommun och Torslanda. Parallellt med det så har den grönblå majoriteten i Västtrafiks styrelse arbetat för bättre bussförbindelser mellan centrala Göteborg och Torslanda.

Motionen är nu uppe för behandling i kommunfullmäktige och i dag avgörs frågan. I behandlingen i nämnderna har de rödgröna i nästan samtliga nämnder varit emot förslaget. Talande är dock att samtliga partier i stadsdelnämnden Västra Hisingen är för – den stadsdel där Torslanda ligger.

När motionen behandlades i kommunstyrelsen röstade också en majoritet för förslaget, men de rödgröna röstade emot. Frågan är nu hur fullmäktige kommer agera? Kommer Jahja Zeqiraj (S), ordförande för SDN Västra Hisingen följa sin linje i stadsdelsnämnden eller kommer partipiskan vina? Hur kommer Vägvalet ställa sig?

Vi hoppas att partiprestigen får stå åt sidan och att fullmäktige väljer att rösta för en bättre trafiksituation i Torslanda. Det krävs både för att vi ska få en bättre arbetspendling till och från Torslanda och för att möjliggöra fler bostäder i stadsdelen.

Jonas Ransgård (M)
vice ordförande kommunstyrelsen

Hampus Magnusson (M)
biträdande kommunalråd