Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Bergsjöborna hotas av överdrivna renoveringar

Bergsjön håller på att gentrifieras. Så vart ska boende med låg inkomst ta vägen när hyresvärdarna tar sikte på de mer välbärgade? skriver Pamela Möller och Malin Widehammar, Hyresgästföreningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En alarmerande utveckling pågår i Bergsjön där fastighetsägare höjer hyran kraftigt efter renoveringar. Denna utveckling lämnar oss med frågorna: Vad kommer denna förändring innebära för dem som redan bor i området? Vart ska de som inte har råd med höga hyror ta vägen?

Den 15 september 2016 lades det ut tre nyrenoverade lediga lägenheter på Boplats Göteborg. Samtliga lägenheter ligger på Kosmosgatan i Bergsjön. En av lägenheterna var ett rum och kök på 46 kvadratmeter med hyra 5 834 kronor. En annan var tre rum och kök på 90 kvadratmeter och med en hyra på 9 773 kronor.

Detta motsvarar en hyreshöjning mellan 38-75 procent jämfört med hyran innan renovering. De flesta hyresgäster som bor i Bergsjön har inte råd med den angivna hyresnivån. Många anser redan att deras nuvarande hyror är för höga i förhållande till deras betalningsförmåga.

Ingen isolerad händelse

Det både pågår och finns planer på omfattande renoveringar även på andra håll i Bergsjön. Boende i området är oroliga över vad detta kommer att innebära och de undrar vart de ska ta vägen när hyran blir för hög.

Denna utveckling är inte en isolerad händelse utan är något som förekommer i andra bostadsområden både i Göteborg och i övriga landet. Den här utvecklingen brukar kallas gentrifiering vilket närmast kan översättas med bortträngning av hushåll med lägre inkomster. Det är en process som resulterar i ökad segregation utifrån såväl socioekonomiska som etniska förhållanden. Fastighetsvärdena höjs när mer välbärgade hyresgäster flyttar in och området beskrivs oftast som tryggare, lugnare och attraktivare. Det är dock allmänt känt att många fastighets- ägare renoverar mer än vad som är nödvändigt för att därefter kunna höja hyrorna.

Tvingas flytta

Gentrifiering tar inte hänsyn till dem som bor i området utan leder till att de till slut tvingas flytta. Det råder bostadsbrist i staden samtidigt som det inte byggs tillräckligt många nya lägenheter. Det finns med andra ord inte många alternativ att välja mellan. En familj som trängs bort kan i bästa fall flytta till ett annat område med hyfsade hyresnivåer. Sedan börjar det renoveras där och då blir familjen tvungna att flytta igen. Detta är en ohållbar utveckling som ofta resulterar i trångboddhet och i värsta fall hemlöshet.

Rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och är en del av välfärden på samma sätt som skola och vård. Vi har alla behov av en bra bostad som vi har råd med. Men när bostäder lämnas över till marknadens lösningar i stället för att styras av medborgarnas behov, innebär det att bostäder byggs och byggs om för de kapitalstarka med följande höjda hyror för att öka vinsten.

Göteborgs stad har dock ett bostadsförsörjningsansvar och enligt kommunens budget 2016 är ambitionen ”att människor inte ska behöva lämna sina hem på grund av social omvandling och kostnadsökning”. I budgeten för nästa år har ordet ambition bytts ut mot mål och lyder så här: ”Målet är att människor inte ska behöva lämna sina hem på grund av kostnadsökning”. Men om detta ska realiseras behövs en mer aktiv bostadspolitik och en demokratiskt styrd stadsbyggnadsprocess utifrån invånarnas behov och deltagande.

Måste sätta press

Vi boende i Östra Göteborg, och andra delar av staden, behöver sätta tryck för att skapa det vi vill ha. En hållbar utveckling i Bergsjön kräver att de olika fastighetsägarna tar socialt och ekonomiskt ansvar. Det innebär att fastighetsägare behöver utgå från såväl hyresgästernas synpunkter och behov som deras betalningsförmåga. Bostäder och närområden i Bergsjön behöver rustas upp till en bra standard. Renoveringarna behöver utgå från gedigna samråd med reellt inflytande och medbestämmande om hur vi skapar ett hållbart boende där alla har råd att bo och leva goda liv.

Pamela Möller

ordförande Hyres- gästföreningen Norra Göteborg

Malin Widehammar

sammankallande, ledamot Bostadspolitiska gruppen – Hyresgästföreningen Norra Göteborg