Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu har vi chansen att göra det bästa av situationen och låta familjerna få bo kvar i lägenheter som är brett fördelade i staden, skriver debattörerna.  Bild: Petter Trens
Nu har vi chansen att göra det bästa av situationen och låta familjerna få bo kvar i lägenheter som är brett fördelade i staden, skriver debattörerna. Bild: Petter Trens

Beröva inte de nyanlända familjerna sina hem

Att göra hundratals familjer bostadslösa är fel både ur ett medmänskligt och ekonomiskt perspektiv. Hemlöshet drabbar barn hårt och innebär kostnader för kommunen, både på kort och på lång sikt. Låt i stället familjerna som blev tilldelade lägenheter under flyktingkrisen bo kvar i sina hem, skriver bland andra Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den senaste tiden har det uppmärksammats på flera håll att många riskerar att bli bostadslösa när deras tillfälliga kontrakt som de fick i samband med flyktinginvandringen 2015 går ut. Under 2015 fördelade privata och kommunala bostadsbolag i Göteborg tillfälliga lägenhetskontrakt till nyanlända flyktingar som fick uppehållstillstånd i landet och som staten anvisade till Göteborg.

Demokraterna i Göteborg har meddelat att de tycker att dessa familjer ska sägas upp från sina kontrakt och göras bostadslösa. Några privata hyresvärdar har redan fattat beslut om att låta personerna bo kvar i sina lägenheter. Vi tycker att de kommunala bostadsbolagen ska följa deras exempel.

Fyra år har inte varit tillräckligt för att finna en annan bostad. Nu riskerar dessa barn att bli bostadslösa och ryckas upp från sina sociala sammanhang.

Lägenheterna fördelades ganska jämt över staden i olika stadsdelar, och de närmare 3 000 personer som bor med dessa tillfälliga kontrakt har nu blivit integrerade i Göteborg. Deras barn går i skolor och förskolor där de har funnit en trygghet och där många av deras kamrater talar flytande svenska sedan barnsben. Fyra år har inte varit tillräckligt för att finna en annan bostad. Nu riskerar dessa barn att bli bostadslösa och ryckas upp från sina sociala sammanhang.

Otrygghet en riskfaktor

Förutom det mänskliga lidandet så innebär bostadslösheten också ökade kostnader för kommunen, både på kort och på lång sikt. På kort sikt innebär hemlösheten att kommunen får betala för olika typer av akuta boendelösningar, akutlösningar som är mycket dyrare än hyran i en vanlig lägenhet. På längre sikt vet vi också att en otrygg uppväxt är en riskfaktor för kriminalitet och psykisk ohälsa senare i livet.

Om vi låter människorna få bo kvar så kommer de ha goda möjligheter att bli en del av och bidra i vårt samhälle.

För att ge alla barn bättre möjlighet till en trygg barndom har Göteborgs stad sedan några år tillbaka intensifierat arbetet med att förhindra vräkning av barn. Socialtjänsten samarbetar med hyresvärdar för att hjälpa barnfamiljer innan de blir vräkta, ett arbete som varit lyckosamt. Att nu göra hundratals barn bostadslösa går på tvärs med detta arbete och är fel både ur ett medmänskligt och ekonomiskt perspektiv. Om vi låter människorna få bo kvar så kommer de ha goda möjligheter att bli en del av och bidra i vårt samhälle.

Ingen unik lösning

Kommunen ordnar bostäder till flera utsatta grupper i samhället. Genom socialtjänsten kan personer med sociala eller medicinska problem få bostad via kommunen med stöd av socialtjänstlagen, så kallade ”kommunala kontrakt”. I början står kommunen på hyreskontraktet, men om allt fungerar bra så omvandlas kontraktet till ett vanligt förstahandskontrakt. De senaste två åren har kommunens bostadsbolag haft cirka 600 barnfamiljer som hyresgäster som var eller riskerade att bli bostadslösa. Vårt förslag att låta de som fick tillfälliga kontrakt 2015 bo kvar i sina bostäder är alltså inte en unik lösning.

Det övergripande problemet är att det saknas bostäder i Göteborg och för att på sikt komma tillrätta med långa kötider och bostadsbrist behöver vi bygga fler bostäder och se till att det finns hyresrätter med rimliga hyror. Detta jobbade de rödgrönrosa partierna intensivt med under förra mandatperioden och de senaste årens byggtakt är den högsta vi haft sedan miljonprogrammet byggdes.

Behövs en human bostadspolitik

Dessutom agerade vi för att skapa en snabb process för att bygga 1 000 tillfälliga bostäder för flyktingar, vilket tyvärr stoppades av andra partier. Nu har vi chansen att göra det bästa av situationen och låta familjerna få bo kvar i lägenheter som är brett fördelade i staden. Målet med stadens bostadspolitik måste vara att leva upp till den mänskliga rättigheten att alla ska en bostad och att ingen ska behöva vara hemlös.

Målet med stadens bostadspolitik måste vara att leva upp till den mänskliga rättigheten att alla ska en bostad och att ingen ska behöva vara hemlös

Vi har tagit ställning för att de som för fyra år sedan fick tillfälliga kontrakt ska få bo kvar i sina hem. Om vi tvingar hyresgästerna att lämna sina bostäder kommer bostadssegregationen i Göteborg att öka och det tror vi inte att någon vill. Därför hoppas vi att fler partier kan gå samman för att minska segregationen och ge alla barn möjlighet till en trygg uppväxt.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition

Daniel Bernmar (V), kommunalråd i opposition

Stina Svensson (FI), gruppledare i kommunfullmäktige