Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Det står i grundskoleförvaltningens budget: ”Skolans kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter ska öka. Stadens resursavdelningar eller undervisningsgrupper ska byggas ut.
Det står i grundskoleförvaltningens budget: ”Skolans kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter ska öka. Stadens resursavdelningar eller undervisningsgrupper ska byggas ut." Nu väljer man istället att lägga ned ett antal väl fungerande särskilda undervisningsgrupper, skriver debattörerna. Bild: JESSICA GOW / TT

Beröva inte barn med särskilda behov deras skolgång

Vi har läst om hur kaosartat skolvalet har blivit för många elever som tvingas åka långt och lämna sina kamrater. Men för barn med funktionsnedsättningar blir konsekvenserna ännu värre. Vissa får ingen möjlig skolgång alls då kommunen väljer att skära ner, skriver bland andra Ann Nolin, skolombud Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På pappret får alla elever en skolplats. Som vi tidigare sett i Göteborgs-Posten får en del skolplats långt från sitt hem. Det är såklart beklagligt. Än mer beklagligt är att vissa elever nu inte får en möjlig skolgång alls. Många av stadens så kallade hemmasittare har stått i kö till plats i särskild undervisningsgrupp, för elever med mycket stora stödbehov, i över ett år. Förra veckan fick ett antal familjer i staden besked om att dessa grupper nu inte längre ska ta emot nya placeringar på grund av nedskärningar.

Rektorerna kan inte trolla

I stället ska barnet gå på den grundskola de är inskrivna på och som de självklart har försökt gå till. Dessa skolor har gjort många insatser för att få barnens skolgång att fungera där, men ibland finns det ett stopp. Då flera års försök inte gett resultat ansöker rektor om plats i särskild undervisningsgrupp. Nu förväntas dessa skolor lyckas med barnen som de inte lyckats med tidigare, enligt en av dessa rektorer ska detta dessutom ske utan extra bidrag. Tror grundskoleförvaltningen att rektorerna kan trolla? Eller är det rent krasst så att något hundratal barns skolgång ska offras för att få en budget i balans?

Utanförskapet sätter dock stora ekonomiska spår, i ett livsperspektiv är samhällets kostnad för en person i utanförskap minst 10-15 miljoner kronor enligt nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog (rapport Sociala investeringar kring barn och unga 2012). Det mänskliga lidandet med barn med depression och sjukskrivna vårdnadshavare är svårare att mäta, men går inte att bortse ifrån.

En kommun som barnfamiljer flyr

Bland familjerna som fick besked om utebliven plats i särskild undervisningsgrupp finns de som redan tidigare funderat på att flytta till andra kommuner på grund av brist på stöd i Göteborgs grundskolor. Detta kan bli avgörandet för de familjerna. Är det en sån kommun Göteborg ska vara? En kommun som barnfamiljer flyr från?

”Alla elever i Göteborg ska nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential.” Så står det i grundskoleförvaltningens budget – nu gör ni tvärt emot.

Det står också: ”Skolans kunskap och stöd för barn med neuropsykiatriska svårigheter ska öka. Stadens resursavdelningar eller undervisningsgrupper ska byggas ut." Nu väljer man istället att lägga ned ett antal väl fungerande särskilda undervisningsgrupper. Efus flexgrupp har sedan många år en väl fungerande verksamhet för barn med lång ofrivillig skolfrånvaro som tar emot barn från hela staden, men som nu ska läggas ner. Varför?

Extra vuxen i klassen

Förutom särskild undervisningsgrupperna är det mycket annat i budget som påverkar skolgången för barn med särskilda behov och deras familjer.

Barn som kan undervisas i vanlig klass men är beroende av att det finns en extra vuxen i klassen drabbas hårt när många skolor säger upp elevassistenter. Nämnden bad förvaltningen under hösten 2019 att se över riktlinjerna för att barn i behov av särskilt stöd i grundskola och grundsärskola ska få skolskjuts till och från fritids i anslutning till skoldagen. Med nuvarande förslag kommer dessa barn fortfarande inte få skolskjuts och ansvaret förskjuts ännu mer på vårdnadshavare.

Barn i grundsärskolan har rätt enligt skollagen att gå på skolenheter som tar hänsyn till deras stora behov och att inte göra detta exkluderar och minskar likvärdigheten för dessa barn

Vi förstår att grundskoleförvaltningen planerar ett förslag med stora förändringar i grundsärskolan i Göteborg. Det är oerhört viktigt att barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning får ha kvar små skolenheter med små grupper och stor personaltäthet där många barn behöver enskild undervisning. Både kvaliteten och tryggheten kommer att försämras om grundsärskolans elever ska vara på större skolenheter i Göteborg och om grundsärskolans enheter tas bort. Barn i grundsärskolan har rätt enligt skollagen att gå på skolenheter som tar hänsyn till deras stora behov och att inte göra detta exkluderar och minskar likvärdigheten för dessa barn. Det planerade förslaget kommer omöjliggöra deras rätt till utbildning och Göteborg kommer få ytterligare en grupp barn som blir hemmasittare.

Barnen som väntat på särskild undervisningsgrupp kommer inte att kunna komma till sina skolor, vilket kommer att leda till ökad belastning för skolpersonalen i form av möten, arbete med planer på insatser som redan har provats och inte fungerat. De barn som behöver extra vuxenstöd och gått i vanlig klass fram till nu riskerar att bli hemmasittare. Om de ändå klarar att komma till skolan blir det en omöjlig situation för lärarna. Detta kommer påverka möjligheten till måluppfyllelse både för barnen i behov av extra stöd och deras klasskamrater.

Detta var inte vad vi förväntade oss år 2020, det år då barnkonventionen blev lag i Sverige.

Ann Nolin, skolombud Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Annelie Karlsson, föräldranätverket Barn i Behov Göteborg