Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regeringens definition av "modernt" innebär att staten vet bäst. "Modernt" innebär tydligen också att misstro föräldrar och diskvalificera deras förmåga att fatta egna beslut om omsorgen om sina egna barn. Vi vill i stället öka familjers frihet att bestämma själva, skriver bland andra Aron Modig (KD).

Barnen betalar priset för regeringens dröm om idealfamiljen

Regeringen misstror föräldrarna. Därför har den beställt en utredning som ska föreslå hur en politiskt korrekt idealfamiljen kan pressas fram genom kvotering och andra begränsningar. Utredningen, som presenterade sina förslag den 18/12, har haft i uppgift att ”modernisera” föräldraförsäkringen. På vilket sätt de nu aktuella förslagen är moderna är det nog fler än vi som undrar över, skriver bland andra Aron Modig (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt den av regeringen tillsatta utredningen är det tydligen ”modernt” att utgå från att föräldrar inte kan fatta egna beslut om omsorgen om sina egna barn. Därför föreslås att ytterligare två månader inom föräldraförsäkringen kvoteras.

Uppenbarligen kan, enligt utredningen, en ”modern” förälder, inte heller välja att vara hemma lite längre under sina barns första år. Därför minskas antalet föräldradagar och därför införs en ny gräns vid barnets treårsålder varefter i princip inga dagar alls får tas ut.

Med dessa två förslag finns det en uppenbar risk för att barn som till och med är yngre än ett år måste börja i förskola. Detta ska väl då tolkas som att dagens ”moderna” barn inte har samma behov som tidigare, utan snarast spenderar för mycket tid med sina föräldrar. Det är nämligen de konkreta konsekvenser som utredningens förslag skulle få om de genomfördes.

Staten ska bestämma

Enligt regeringens utredning verkar det vidare vara ”modernt” att staten får bestämma mer över familjers livspussel, eftersom den uppenbara risken annars är att någon kan välja fel. Det ska väl då tolkas som att det är den raka motsatsen till ”modernt” att utgå från att familjer kan ha olika förutsättningar och gör olika prioriteringar, med den självklara följden att de kan välja att lägga upp omsorgen om sina barn på olika sätt.

Inte minst i en tid då den psykiska ohälsan bland unga ökar krävs en familjepolitik som skapar möjligheter för familjer att spendera mer tid tillsammans. En familjepolitik som skapar förutsättningar för trygga, stabila och självständiga familjer med goda möjligheter att själva forma sin vardag.

Detta ska väl då tolkas som att dagens ”moderna” barn inte har samma behov som tidigare, utan snarast spenderar för mycket tid med sina föräldrar.

Huvuddragen i utredningens förslag går åt ett och samma håll: likriktning. Vi vill i stället gå i motsatt riktning. Vi föreslår därför förändringar av föräldraförsäkringen som syftar till att ge familjer ökade möjligheter, mer frihet och bättre förutsättningar för verklig jämställdhet. Syftet är genomföra en genomgripande frihetsreform för barnfamiljer.

KD:s frihetsreform

1. Föräldrar ska få bestämma över sin föräldraledighet Vi vill att föräldrarna fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar mellan sig. Vi är emot all form av kvotering. Vi vill också öka de i dag mycket begränsade möjligheterna att överlåta föräldrapenningdagar till närstående, så som en morfar. Familjers situationer ser olika ut och ibland finns det skäl att en annan närstående person än vårdnadshavaren tar ut föräldrapenningen under en tid. Vi vill, till skillnad från regeringen, helt enkelt öka flexibiliteten för alla föräldrar och alla typer av barnfamiljer.

2. Skyddad inkomst och längre rätt till tjänstledighet för föräldralediga Den sjukpenninggrundande inkomsten och den föräldrapenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år och rätten till ledighet utvidgas så att mammor och pappor får ökade möjligheter att vara hemma under barnets tre första år. Detta är särskilt viktigt för pappors uttag eftersom de ofta är föräldralediga när barnet är lite större.

3. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Dubbeldagarna som gör det möjligt att vara hemma samtidigt med föräldrapenning är populära. Vi föreslår att begränsningen till max 30 dagar tas bort.

4. Stärkt jämställdhet och förbättrade pensioner. Dagens kvinnliga ålderspensionärer, som oftast tagit ett större ansvar för barn, har i regel lägre pension än manliga ålderspensionärer. För att stärka kvinnors pensioner vill vi att pensionsrätten för barnår förlängs med ett år till fem år samt att jämförelseinkomsten i barnrättsåren höjs. Vi vill också att premiepensionen automatiskt delas lika för gifta föräldrar med gemensamma barn, samt att nuvarande ”straffavdrag” som utgår vid överföring av premiepensionsrätt tas bort.

Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för alla barnfamiljers rätt att göra egna val och forma sina liv utifrån just sina förutsättningar eller sin livssituation. Vi vet nämligen att trygga familjer bygger ett tryggt Sverige.

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot, Socialförsäkringsutskottet

Emma Henriksson (KD)

riksdagsledamot, Socialutskottet (KD)

Hampus Hagman (KD)

riksdagskandidat Göteborg