Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Barn har rätt till ett hem utan våld

I dag visas Kristallenbelönade dokumentären ”My life my lesson” för barnminister Åsa Regnér (S) i riksdagen. Filmen visar hur det är att växa upp med våld i nära relationer, en verklighet som hundratusentals barn i Sverige lever i. Vi uppmanar regeringen att agera, skriver Se barnen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

My life my lesson skildrar 16-åriga Felicias liv där hennes styvpappa misshandlar hennes mamma. Var tionde barn i Sverige växer likt Felicia upp med att se, höra eller känna till våld mot en omsorgsperson. Forskningen kring barn som upplever våld i nära relationer står enig i att dessa barn utsätts för ett psykiskt våld som är lika skadligt som att själv bli våldsutsatt. Våld mellan föräldrar är dessutom en av de i särklass största riskfaktorerna för att barnet själv ska misshandlas.

Måste få rättsligt skydd

Det rättsliga skyddet av barn som upplever våld är fortfarande mycket svagt. De anses varken vara offer för psykisk misshandel eller ofredande. Flera tillsyner visar att det saknas ett systematiskt och målinriktat arbete hos myndigheter avseende barn som upplevt våld. Polisen uppmärksammar sällan barnen vilket försvårar socialtjänstens möjligheter att ingripa. Många ärenden hos socialtjänsten avslutas utan insatser trots konstaterat behov. Barnen faller därmed ofta mellan stolarna.

Åsa Regnér (S) har aviserat att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag. Om så blir fallet blir vi bundna av lag att ta tydlig ställning mot psykiskt våld mot barn. Vi uppmanar därför regeringen att göra det till ett brott mot barnet att låta det uppleva våld mot en omsorgsperson. Barnen måste få juridisk brottsofferstatus och bli målsägande i en rättsprocess.

Många fördelar

Vi som ställer oss bakom initiativet Se barnen ser att fördelarna för barnen vore många:

  • Det synliggör barnen för polis, socialtjänst, rättsväsende och tydliggör deras ansvar.
  • Det ger barnen den rättsliga upprättelse, det stöd och den vård de behöver.
  • Det är en nödvändig åtgärd för att uppfylla artikel 19 i barnkonventionen om att barn ska skyddas från alla former av våld. FN:s barnrättskommitté uttryckte förra året kritik mot att barn i Sverige som upplevt våld ännu inte getts status som målsägande.

Det krävdes ett enormt mod för Felicia att delta i filmen, nu måste vi stå upp för hennes mod och agera för att skydda barn i Sverige från alla former av våld. (Se My life my lesson på www.sebarnen.org).

Ingemar Persson

generalsekreterare Gålöstiftelsen

Anna Norlén

verksamhetschef och rektor Erica- stiftelsen

Ola Mattson

programchef Rädda Barnen

Eva Larsson

generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige

Anders Wahlberg

ordförande Sveriges psykologförbund

Johanna Öhman

kyrkoherde Sofia Församling

Hans Ulfvebrand

domprost Stockholm Domkyrkoförsamling

Ylva Forner

förändrare från Gålöstiftelsen

Emilie Tilstam

projektledare Se barnen