Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karin Pleijel (MP), gruppledare, Grith Fjeldmose  (V), oppositionskommunalråd och Stina Svensson (Fi), gruppledare.
Karin Pleijel (MP), gruppledare, Grith Fjeldmose (V), oppositionskommunalråd och Stina Svensson (Fi), gruppledare.

Bara en kraftfull politik kan göra Göteborg fossilfritt

Det är dags att agera kraftfullt för att Göteborg ska leva upp till FN:s mål om max 1,5 graders uppvärmning. En ny rapport visar att det krävs tuffa politiska beslut för att öka takten i omställningen, skriver de rödgrönrosa partierna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

2014 var Göteborg en av de första städerna i landet att anta ett klimatstrategiskt program. Då med sikte på att klara 2 graders uppvärmning. Vid FN:s klimatmöte i Paris 2015 beslutades att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har lovat att vi ska klara det. På initiativ från oss rödgrönrosa tillsammans med Socialdemokraterna fick miljö- och klimatnämnden 2017 i uppdrag att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska klara sin del av avtalet.

Det är nödvändigt med större systemförändringar för att Göteborg ska bli fossilfritt inom den tid som krävs.

Rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som kommunstyrelsen fått är gedigen och visar att det är nödvändigt med större systemförändringar för att Göteborg ska bli fossilfritt inom den tid som krävs. Här finns också 82 konkreta åtgärder inom 15 områden som kan ge stora utsläppsminskningar. Bland annat inom energieffektivisering, byggnation, mat, handel, näringsliv, hållbart arbetsliv, flyg, biltrafik och godstransporter.

Några av åtgärderna är redan påbörjade, andra inte. Några kommer att kosta stora summor, andra nästan inget alls. Vi rödgrönrosa har förstått allvaret och vill därför att vi omgående ökar takten i åtgärdsarbetet. I vår rödgrönrosa budget för 2019 fanns särskilt avsatta medel för detta.

Det ska vara lätt, snabbt och billigt att åka kollektivt eller cykla samtidigt som biltrafiken måste minska.

Det ska vara lätt, snabbt och billigt att åka kollektivt eller cykla samtidigt som biltrafiken måste minska. Det måste vara självklart att det ska vara lätt och säkert att ta sig till fots dit du behöver komma, även för äldre och personer med en funktionsnedsättning. Snöröjning och underhåll av gång- och cykelbanor kan bli mycket bättre i Göteborg. Vi rödgrönrosa driver på för att förbättra kollektivtrafiken och få fler avgångar. Längre resor ska i första hand ske med tåg. För att nå dit behöver vi ha pålitliga tågtidtabeller, investera i nya tågbanor och underhålla de gamla.

Bygg- och fastighetsbranschen står för en mycket stor del av Sveriges koldioxidutsläpp på grund av cementtillverkning. Nu när det byggs mer än på 40 år i Göteborg är det särskilt viktigt att bygga fossilfritt och hållbart. Vi driver på för att bygga mer klimatneutrala byggnader i förnybara och återvunna material. Solceller på taken och fler solcellsparker som den i Säve behövs för att ge förnybar el och fjärrvärmen måste bli fossilfri på sikt.

Våra konsumtionsmönster behöver förändras och de största utsläpparna och de rikaste länderna är de som måste förändra sin konsumtion mest.

Våra konsumtionsmönster behöver förändras och de största utsläpparna och de rikaste länderna är de som måste förändra sin konsumtion mest. Här kan Göteborg stad agera både genom att ställa höga miljö- och klimatkrav vid inköp- och upphandling för stadens egna verksamheter och genom att underlätta för alla andra konsumenter att göra mer klimatneutrala val. En del åtgärder kommer att kräva samarbete med andra aktörer.

Här kan Göteborg stad inte luta sig tillbaka och hoppas att andra ska göra jobbet. Vi vill att staden ska vara en aktiv kraft som får fler att bidra till en snabbare klimatomställning. Det kostar att förebygga. Men det är ännu mer kostsamt på längre sikt att vara passiv nu. Användningen av fossila bränslen måste minska kraftigt och kombineras med investeringar i teknik som fångar in koldioxid ur atmosfären.

Det är i kommunerna, här och nu som förändringen måste ske i praktiken. Oavsett vem som styr landet och staden behöver långsiktiga och modiga beslut tas nu och under den kommande tioårsperioden.

Genom att visa andra städer och länder att det går att ställa om till fossilfritt, kan vi bana väg för den globala klimatomställningen.

Göteborg är efter lång tid av rödgrönrosa styre en föregångare inom miljö- och klimatområdet. Vi befarar att Alliansen inte tar frågan på lika stort allvar. I Alliansens budget för 2019 står “Det går inte att spara sig till en bra miljö”. Samtidigt skär de i sin budget ner på det klimatstrategiska arbetet i staden. Detta gör oss oroliga.

Stora delar av världen tittar på vad Göteborg gör för klimatet. Genom att visa andra städer och länder att det går att ställa om till fossilfritt, kan vi bana väg för den globala klimatomställning som bortsett från att den är helt nödvändig, också främjar kreativitet och ett gott jämlikt liv.

Karin Pleijel (MP)

gruppledare

Grith Fjeldmose (V)

oppositionskommunalråd

Stina Svensson (Fi)

gruppledare