Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Anders Wiklund/TT

Bana väg för elbilen och nå våra utsläppsmål i tid

Om elva år ska vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett av världens mest ambitiösa mål, men inte omöjligt att klara om kraftiga styrmedel införs nu, skriver branschföreträdare och Fossilfritt Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För att nå klimatmålet krävs både bränslebyte och i städerna smartare mobilitetslösningar. En snabb elektrifiering av personbilarna, med elbilar, laddhybrider och vätgasbilar, är en grundförutsättning för att de tillgängliga hållbara biodrivmedlen också ska räcka till andra transportslag som lastbilar, arbetsmaskiner, sjöfart och flyg.

Förra året utgjorde laddbara bilar endast åtta procent av nybilsförsäljningen vilket kan jämföras med Norge där motsvarande siffra var 52 procent.

Power Circles nya prognos visar att om vi kan nå den norska nivån till år 2025 och närma oss hundra procent år 2030 skulle vi totalt kunna ha 2,5 miljoner laddbara bilar 2030. De skulle i så fall utgöra 50 procent av alla bilar på vägarna, vilket troligen är vad som krävs för att vi ska klara av klimatmålet för trafiken. Prognosen visar att det är möjligt vid rätt förutsättningar och politik.

Redan 2019 kommer dock de flesta bilmärken att erbjuda elbilar inom olika storleksklasser, och det kommer att finnas elbilar som går cirka 40 mil på en laddning som inom kort kostar lika mycket som en ny dieselbil i samma storleksklass. I dag är det tillgången och inte efterfrågan som begränsar tillväxten, men detta kommer gradvis att balanseras.

Men det finns också orosmoln som går att skingra med en tydlig politisk ledning.

Men det finns också orosmoln som går att skingra med en tydlig politisk ledning. Vi som står bakom denna artikel har olika roller att spela för att påskynda en elektrifiering av personbilsflottan och har inom ramen för fossilfritt Sverige enats om sex gemensamma krav till den nya regeringen.

1. Mål för försäljningen av laddbara bilar. Efter år av ryckighet och dubbla budskap när det gäller både etanol- och dieselbilar finns ett stort behov av tydliga och förutsägbara spelregler. Därför bör regeringen, på liknande sätt som man gjort med vindkraften, fastställa en planeringsram för andelen sålda laddbara bilar i Sverige. Då vågar både konsumenter och producenter investera.

2. Ansvar för laddinfrastruktur. Energimyndigheten bör få det övergripande ansvaret för att garantera att det finns goda förutsättningar för att använda laddbara bilar i hela landet. I dag investeras det i laddstationer på många håll men ingen har det övergripande ansvaret för att man i de vita fläckarna på kartan också får möjlighet till snabbladdning.

3. Kommunerna behöver öka antalet laddstationer. Kommunen har en viktig roll i att möjliggöra för kommuninvånarna att välja laddbara bilar. Investeringen i laddplatser bör ske på kommersiella grunder, men för att minska risken för investerarna är det viktigt att kommunen visar på och förbereder områden och platser som rekommenderas så att tillståndsgivningen också går mycket fortare.

4. Laddinfrastrukturen bör inkluderas tidigt i samhällsplaneringen. För att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med laddinfrastruktur – inte minst för den tunga trafiken – måste denna inkluderas så tidigt som möjligt i kommunal och regional samhällsplanering. Detta inte minst för att elnäten ska ha en möjlighet att anpassa sig till de ökande effektbehov som viss laddinfrastruktur kan komma att kräva.

5. Inför ett laddrotsystem. Klimatklivet har varit mycket betydelsefullt för att få till den snabba utbyggnaden av laddstationer i Sverige. Totalt har 30 000 laddpunkter byggts i Sverige med stöd av klimatklivet. För att snabba på handläggningen och minska risken för de som ansöker om bidrag bör de som bygger laddstationer få 30 procent av investeringen garanterad i förväg.

6. Ta bort laghinder för samfälligheter. Husägare som äger garage och parkeringsplatser gemensamt som en samfällighet får i dag inte differentiera avgifterna beroende på om man ska ladda en elbil eller inte. Samfällighetslagen bör ändras snarast så att detta märkliga hinder för användning av laddbara bilar undanröjs.

Med en kombination av smartare logistiklösningar, bränslebyte och en snabb elektrifiering är trafikens klimatmål fortfarande möjligt att nå

Med en kombination av smartare logistiklösningar, bränslebyte och en snabb elektrifiering är trafikens klimatmål fortfarande möjligt att nå. En rad viktiga reformer är redan på plats men nu krävs ett tydligt ledarskap och konkret reformagenda för att genomföra denna transformation.

Vi som står bakom denna artikel har olika roller att spela för att påskynda en elektrifiering av personbilsflottan och har inom ramen för fossilfritt Sverige enats om sex gemensamma krav till den nya regeringen, skriver debattörerna.

Svante Axelsson

nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Patrik Andersson

t f vd, GARO AB

Mattias Bergman

vd, Bil Sweden

Kristian Elvefors

vd, Volvo Car Sverige

Johanna Lakso

vd, Power Circle

Sten Forsberg

chef Volkswagen Sverige

Susanna Hurtig

chef Vattenfall E-Mobility Norden

Johan Lindehag

vd, Ellevio

Niclas Sahlgren

vd, Eways