Lars Johansson (S), ordförande AB Framtiden.

Börja planera för bostäder som alla har råd med!

I dag används stora resurser till att planera för dyra bostadsprojekt på de attraktiva tomterna i centrala Göteborg för dem som har råd. Detta gagnar inte stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad. Det är hög tid att bryta denna trend, skriver AB Framtidens politiska ledning.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg befinner sig i en expansiv period där det investeras i infrastruktur, produktion, handel och service. Bostadsbyggandet har först nu fått lite fart men ligger fortfarande efter den stora befolkningsökningen. Det leder till bostadsbrist för väldigt många. I synnerhet för dem som inte har eget kapital och kan köpa sig en bostadsrätt eller eget hem. Till det kommer behovet av stora investeringar i kommunal service som skolor, förskolor och äldreboenden.

Vi efterlyser en planering där det finns en vilja till innovativa grepp för att få till stånd hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser och som har som mål att minska segregationen. Vårt fokus just nu är att bygga i våra utvecklingsområden (utsatta områden) både hyresrätt och bostadsrätt för att få till en blandad befolkning.

Byggs nästan bara dyra bostäder

I dag används stora resurser till att planera för dyra bostadsprojekt för dem som har råd. På de attraktiva tomterna i centrala Göteborg byggs nästan endast dyra bostadsrätter och de få hyresrätter som produceras där är dyra att hyra. Likadant är det på flera platser i staden vilket inte gagnar stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad. Staden skulle kunna få en mycket större planeringsvolym genom att tillåta byggherrarna själva utföra och bekosta planeringen. AB Framtiden tar sig gärna an den utmaningen.

Bostadsbristen tar sig uttryck i tydliga siffror från Boplats Göteborg under senaste året tog det i genomsnitt 1 697 dagar att få en bostad, eller drygt fyra och ett halvt år. Det är nästan dubbel så lång tid som 2013 och tiden för att få en bostad är ökande.

Spär på bostadskön ytterligare

Göteborg står inför flera bostadssociala utmaningar. En sådan är att det enligt Migrationsverket finns 3 386 personer som bor enligt EBO i väntan på besked om uppehållstillstånd. När besked lämnas om att få stanna i Sverige kommer huvuddelen att också söka bostad i Göteborg. Det spär på bostadskön ytterligare. Tills vidare bor dessa personer trångt och i våra socialt mest utsatta områden. Inom AB Framtiden kan vi se det genom att flera familjer bor i samma bostad. Det är inte ovanligt med åtta personer i en tvårumslägenhet. Det är klart att barn får svårt att klara sin skolgång, många barn flyr hemmet under sådana förhållanden, vilket gör att vi får ett permanent utanförskap över tid. Det måste brytas.

Därför gör vi nu stora insatser i våra utvecklingsområden: Biskopsgården, Bergsjön, Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet. Förutom att bygga nya bostäder arbetar vi strategiskt och långsiktigt för att lyfta dessa områden med hög andel försörjningsstöd, låg tillit till samhället och hög ohälsa. I samverkan med andra skapar vi lokaler för läxläsning och anordnar läxhjälp, stöttar föreningslivet med lokaler och engagerar oss i en mängd olika aktiviteter. Genom satsningen Välkommen till Framtiden erbjuder vi nyanlända praktik i våra bostadsområden och under 2018 ökas närvaron genom att ha personal på plats även under kvällar och helger för tryggare områden och mer rörelsefrihet.

Vi kommer att utveckla nära samarbete med de byggbolag och långsiktiga förvaltare och andra intressenter som vill vara med att utveckla dessa områden. Vi vill ta till vara det utvecklingsarbete som man har kommit långt med i Gårdsten och använda det som förebild för utvecklingen i andra stadsdelar.

Fler måste ta ett större ansvar

Men det räcker inte. Fler bostadsförvaltare måste ta ett större ansvar. Framtiden med 72 000 bostäder har hälften av alla hyresbostäder i Göteborg och har ett stort ansvar. Under de senaste tio åren har allmännyttan förmedlat 8 000 bostäder till familjer som inte kan få bostad på egen hand. Under de två senaste åren har 2 200 bostäder förmedlats direkt till fastighetskontoret för bostadssocial uthyrning.

I år vill fastighetskontoret att AB Framtiden ska ställa upp med ytterligare 1 090 bostäder. Privata fastighetsägare förväntas medverka med 200 bostäder. Eftersom byggandet av hyresbostäder fortfarande är på en låg nivå och inte alls står i paritet med behovet leder det till att bostadskön ökar. Dessutom ser vi inom AB Framtiden att det blir allt svårare att kunna erbjuda bostäder till alla göteborgare när bristen på hyresrätter är konstant över tid.

Nu ökar AB Framtiden bostadsproduktionen och kommer ut med 700 nya bostäder i år och 1 400 om året under de kommande åren. Men det räcker inte utan andra bostadsbyggare måste också bygga hyresrätt och bostadsrätt med rimliga hyror för att vi ska få en bra balans mellan dyrare hyresrätter och bostadsrätter i vår stad. Vår uppmaning blir därför:

l Till planerande nämnder i staden att öka insatsen för att få fram fler hyresrätter och bostadsrätter till rimliga kostnader. Ta fram fler planer och markanvisningar i områden som går snabbt att bebygga.

l Till privata investerare inom bostadsbranschen att investera långsiktigt i hyresrättprojekt och medverka i det bostadssociala ansvaret

Tillsammans kan vi skapa bostäder till de allt fler som vill bo i Göteborg. Med rimlig prisbild på bostäder kan vi minska segregationen och skapa en mer jämlik stad.

Lars Johansson (S)

ordförande AB Framtiden

Claes Roxbergh (MP)

förste vice ordförande AB Framtiden

Kjell Björkqvist (L)

andre vice ordförande AB Framtiden