Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Louise Kierkegaard, grundare Cacharge.

Börja med smartare el innan elnätet byggs ut

Med allt fler elbilar på vägarna kräver många aktörer en snabb utbyggnad av elnätet. Även i Göteborg. Men det går att använda elen på ett mer effektivt sätt med intelligent styrning, skriver Louise Kierkegaard, Cacharge.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sveriges nya regering vill förbjuda försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar redan år 2030. Den tuffa målsättningen har gjort att antalet elbilar ökar snabbt i Sverige. I dag har vi 70 000 laddbara bilar på vägarna och 2030 räknar man med att antalet kommer vara cirka 2,5 miljoner. Redan nu är dock kapaciteten i Göteborgs elnät ansträngd samtidigt som staden växer kraftigt.

Många aktörer vädrar nu morgonluft och kräver en snabb utbyggnad av elnätet. Betydligt färre pratar om att använda elen på ett mer effektivt sätt med intelligent styrning. Ändå är experter eniga om att det inte är energibrist utan trängsel i näten vid vissa tidpunkter som är problemet. Precis som på en motorled är det trångt på elnäten vissa delar av dygnet och andra timmar ganska lugnt.

Det finns stora vinster att hämta genom att utnyttja elnätet bättre över dygnet med intelligent styrning, inte minst vid laddning av elbilar.

Därför finns stora vinster att hämta genom att utnyttja elnätet bättre över dygnet med intelligent styrning, inte minst vid laddning av elbilar. Enligt en finsk forskningsstudie skulle fem miljoner elbilar i Norden kräva ett ökat effektbehov i elnätet med 3,8 GW utan smart styrning av elen. Med intelligent styrning skulle behovet bara öka med 1 GW (motsvarande ett kärnkraftverk).

Med smart styrning av elen kan en fastighet hämta in data från bilars körmönster och utifrån den balansera elen mellan bilarna och fastighetens totala elförbrukning. På så sätt utnyttjas fastighetens energisystem optimalt och dyrbara effekttoppar kapas. I nya stadsutvecklingsprojekt bör därför intelligent laddinfrastruktur planeras in så att övergången till elbilar underlättas.

Vi måste vi få ett grepp om hur de befintliga näten kan optimeras innan vi fattar beslut om dyra nyinvesteringar.

Allt fler kommuner har nu fått upp ögonen för trängseln i elnäten och börjat uppmärksamma hur effekttopparna slår i de lokala stamnäten.

Märkligt nog saknas dock en sammanställning över effektbristen i de lokala näten, vilket gör det svårt att genomföra intelligent styrning i någon större skala. Elnäten behöver byggas ut, men eftersom kommunerna kommer att få vara med och delfinansiera måste vi få ett grepp om hur de befintliga näten kan optimeras innan vi fattar beslut om dyra nyinvesteringar.

Vi föreslår därför att man tar fram en nationell översyn av den samlade elsituationen i landet för att identifiera sårbarheter, toppar och dalar i de lokala elnäten.

Steg två bör vara att ta fram en handlingsplan för optimering av befintligt nätverk. Först utifrån dessa resultat bör man beräkna behovet av nybyggnation av elnät.

Vår förhoppning är att energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) tar på sig ledartröjan och sätter en sådan plan i verket. Det måste bli möjligt att förverkliga målet med en fossilfri bilflotta utan att effektbrist i elnäten ska sätta käppar i hjulen för tillväxten i Göteborg med omnejd.

Louise Kierkegaard

grundare Cacharge