Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet, Västra Götaland

Bättre villkor bryter vårdens onda spiral

Oförmågan att rekrytera sjuksköterskor är största anledningen till att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser per invånare i EU. Och en bidragande orsak till att vårdskadorna ökar, skriver Anne Karin Höglund, Vårdförbundet Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet, Västra Götaland
Anne Karin Höglund, ordförande Vårdförbundet, Västra Götaland

Sverige har färre antal sjuksköterskor per capita än övriga nordiska länder, USA, Tyskland och Nederländerna. Till det kommer en åldrande befolkning och mer högspecialiserad vård. Andelen specialistsjuksköterskor av det totala antalet sjuksköterskor har minskat från 65 procent till 44 procent på bara 20 år.

Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor är den största anledningen till att Sverige i dag har lägst antal vårdplatser per invånare i EU (enligt OECD). Oförmågan att rekrytera drabbar också primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården.

Allt färre sjuksköterskor

Hur ser det då ut i Västra Götaland?

Politikers nya mantra är att det aldrig har funnits så många läkare och sjuksköterskor som nu. Men för Vårdförbundets medlemsgrupper stämmer inte det. I Västra Götalandsregionen ser vi att de senaste åren har antalet sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker minskat. Under 2016 lämnade 11 procent av sjuksköterskorna och barnmorskorna sin anställning i regionen för annan arbetsgivare (2012 var motsvarande siffra 6,1 procent). Till det kommer att sjukfrånvaron i gruppen nu är över hela 7 procent.

Den amerikanska professorn Linda Aiken har i flera studier visat på sambandet mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, minskade symtom och välbefinnande. Färre sjuksköterskor i hälso- och sjukvården leder till fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall.

I Forskningsprojektet RN4CAST, Registered Nurse forecasting in Europe, undersöktes sjuksköterskors arbetssituation och uppfattning om vårdens kvalitet i förhållande till bemanning, utbildning och ett antal olika faktorer som påverkar patienten.

Minskar dödligheten

RN4CAST har bland annat kunnat visa att utbildning och arbetsbelastning är viktiga faktorer för vårdens kvalitet. Fler sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå minskar dödligheten bland patienterna.

Det innebär att regionens satsningar på att öka andelen specialistutbildade sjuksköterskor är en viktig investering för framtiden, även om det dröjer innan det kommer att märkas någon skillnad.

Det Vårdförbundet efterlyser, är en satsning på löner och arbetsmiljö.

Så länge Västra Götalandsregionen inte ens lever upp till sin egen målbild vad gäller lönestruktur för Vårdförbundets medlemmar är det osannolikt att förmågan att rekrytera kommer att förändras. Om inte våra medlemmar kan få fler kollegor som starkt bidrar till en rimlig arbetsbelastning kommer minskningen av antalet sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker att fortsätta – och vårdkvaliteten kommer att minska ytterligare.

Kraftig ökning av vårdskador

Politikerna kan inte längre hävda att de inte vet att patientsäkerheten är hotad. Regionens egna siffror visar att vårdrelaterade skador i Västra Götaland har ökat med osannolika 30 procent mellan 2013 och 2015, och forskning visar varför.

Sjukvårdspolitikerna i regionen kan inte längre ducka för sitt ansvar. Verkligheten är ikapp.

Anne Karin Höglund

ordförande Vårdförbundet, Västra Götaland