Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
STOCKHOLM 20171107 En kvinnlig patient med en rollator får hjälp av personal att ta sig fram i en korridor på ett sjukhus Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090 Bild: Claudio Bresciani/TT

Bättre vård för sköra patienter

Förändringarna på SU syftar till att stärka vårdkedjan för äldre, inte sällan sköra patienter, med mer sammanhållen vård som görs tillgänglig för fler patienter än tidigare, skriver områdeschef Per Albertsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

SU:s geriatrik, 24/9

Geriatrisk kompetens är viktig för att kunna ge en god och säker vård av åldrandets sjukdomar – som representanter från Kommunal, Vision och Vårdförbundet skriver på GP debatt.

En stor andel av de patienter som söker sig till Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, tillhör gruppen sköra äldre. Sköra äldre utgör en av samhällets utmaningar och kräver breda lösningar i samverkan mellan patient, primärvård, kommunal omsorg och ibland sjukhusvård, för att skapa bästa möjliga omhändertagande och levnadsförutsättningar.

Vidare behöver olika vård och omvårdnadsformer i hemmet utvecklas. Där har vi nu en aktuell och lovande utveckling kring mobila team som besöker patienter i hemmet.

På område 6 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset pågår nu ett förändringsarbete som syftar till att stärka vårdkedjan för äldre, inte sällan sköra patienter, med mer sammanhållen vård - som görs tillgänglig för fler patienter än tidigare. Många sköra äldre kommer till akutmottagningen på Sahlgrenska och vårdas i dag på internmedicinska avdelningar. Behovet av geriatrisk kompetens är betydande men bara en liten del av patienterna kan vårdas på en geriatrisk avdelning.

Genom att samordna avdelningar kan sjukhuset använda resurserna bättre och öppna platser till de patienter som behöver vård.

Varför slås vårdavdelningar samman? En vårdavdelnings bemanning består bland annat av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och viss administrativ personal. Problemet uppstår när det saknas någon eller några personer i bemanningen. Då kan vårdplatser behöva stängas, trots att den övriga personalen finns kvar. Resultatet blir en vård som inte är tillräckligt effektiv, och färre platser för de patienter som behöver vård. Genom att samordna avdelningar kan sjukhuset använda resurserna bättre och öppna platser till de patienter som behöver vård.

Ambitionen med förändringen är också att stärka det geriatriska omhändertagandet i en större del av vårdkedjan, från akutmottagning till vårdavdelning. Ledarskapet på verksamhetsområdet stärks med geriatrisk kompetens och målet är en mer strukturerad vård för alla sköra äldre som söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vi lyssnar på medarbetare och fackliga organisationer i det pågående arbetet och välkomnar diskussionen om hur vi kan erbjuda god vård till den växande gruppen sköra äldre.

Per Albertsson

chef område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset