Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bättre skola och mer EU gör Sverige bättre

Tryggheten i Göteborg kräver både hårdare tag mot brottsligheten och större insatser för att förebygga brott. Det krävs både fler poliser och bättre skola, både hårdare straff och fler jobb. Det behövs en politik som tryggar välfärd och välstånd på sikt, där Sverige samarbetar mer i EU – inte mindre, skriver Jan Björklund (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Riksdagsvalet 2018

Tidigare avsnitt: 13-17/8 och 20-21/8

För de allra flesta är Sverige ett tryggt land. Men i delar av Göteborg är det alldeles för otryggt nu. Brutala kriminella gäng konkurrerar om makten, unga skjuter ihjäl unga och bilar bränns.

Ska vi lösa detta måste vi göra flera saker på en gång. Det första handlar om rättspolitiken. De senaste åren har antalet poliser minskat samtidigt som befolkningen vuxit. Avhoppen ökar samtidigt som utbildningsplatserna är svåra att fylla. Det behövs fler poliser, och poliserna ska få högre lön. Skyddet för vittnen måste stärkas och straffen för grova brott måste skärpas. Brottsbanor ska brytas tidigt. Skola, socialtjänst och polis måste samarbeta nära, och även brott som begås av unga ska utredas av polis.

Ibland får man höra att kraven på fler poliser och effektivare brottsbekämpning skapar ett hårdare samhällsklimat. Säg det till butiksägaren som måste slå igen på grund av rån och hot. Säg det till den som just köpt sin första egna bil, och får se den som ett utbränt vrak. Säg det till föräldrarna till de barn vars liv förstörs genom att de dras in i kriminella gäng.

Utanförskap och bidragsförsörjning ska inte gå i arv

Men det andra är att vi måste lösa detta också på sikt. Då räcker det inte med fler poliser och hårdare straff. Vi måste också göra mycket mer för att få bort grogrunden för brottslighet. Då handlar det om skolan och om jobben.

I Göteborg går 25 procent av ungdomarna ut grundskolan utan att vara godkända till gymnasiet. Det är bland dem som börjar vuxenlivet med en känsla av misslyckande som de flesta brottslingar rekryteras. Klassresan ska starta i klassrummet, men i stället slår skolporten igen om drömmarna när terminen tar slut.

Skolan viktigast för barns möjligheter

Det finns inget som är viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan, och det finns inget som är viktigare för att Sverige som land ska klara välstånd och välfärd på sikt. Liberalernas reformer av skolan mellan 2006 och 2014 bröt ett 25 år långt kunskapsfall. Med nya reformer i stället för reformstopp kan vi komma tillbaka till världstoppen igen. Vi vill ha tidigare och bättre kunskapsuppföljning av varje elev så att stöd kan sättas in i tid, öka undervisningstiden så att eleverna hinner lära sig mer och satsa på lärarna. När fler lär sig mer, blir friheten och tryggheten större.

Ett av problemen i Göteborg är att det finns stora områden där nästan ingen har ett jobb. Sverige och Göteborg måste hänga ihop. Vi ska vara ett öppet land. Invandring har gjort Sverige bättre, smartare och rikare. Men integrationen måste fungera. Regeringen försvarar en stängd arbetsmarknad och stelbenta system. Det gör integrationen lång och svår. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska.

Ska fler få friheten att ha jobb och en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Det behövs fler enkla jobb.

Utanförskap och bidragsförsörjning ska inte gå i arv. Därför måste vi göra mer för att fler ska kunna lämna bidragen.

Obligatorisk språkförskola

Språket är nyckeln. Svenskundervisningen ska börja dag ett i Sverige. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för nyanländas barn så att både barn och föräldrar får tid för svenskan, och öka kraven på närvaro och resultat i SFI-undervisningen och integrationsinsatser.

Men integrationen stannar inte vid språk, utbildning och jobb. Vi ska slå vakt om de demokratiska, jämställda och sekulära värderingar som präglar Sverige. Den som med hot och hat hindrar andra att leva i frihet ska aldrig mötas med tolerans. Samma fri- och rättigheter och förväntningar ska gälla alla kvinnor och män som bor i vårt land.

För att allt detta ska vara möjligt, måste vi värna och bygga på det som gjort Göteborg rikt och starkt, på handel och på öppenhet. I hamnen i Göteborg har människor och varor passerat genom århundraden på sin resa ut i världen och in i Sverige. Företagarandan är här lika självklar som saltet i Västerhavet.

Värre än Brexit

Men nu hotas handeln och företagandet, av dem som tycker att Sverige ska lämna EU, av dem som vill ha en Swexit. Det kaos som Brexit-processen inneburit och innebär för Storbritannien borde avskräcka. Mest sannolikt är att Sverige som är ett mindre land och mer handelsberoende skulle drabbas hårdare, och allra mest drabbas en handelsstad som Göteborg. Vårt BNP skulle sjunka, priserna stiga och jobben bli färre eller lägre betalda. En hård Swexit beräknas innebära 26 000 färre jobb i Västra Götaland. EU-samarbetet är också helt nödvändigt om vi ska kunna rädda klimatet.

Liberalerna vet att tryggheten i Göteborg kräver både hårdare tag mot brottsligheten och större insatser för att förebygga brott. Det krävs både fler poliser och bättre skola, både hårdare straff och fler jobb. Det behövs en politik som tryggar välfärd och välstånd på sikt, där Sverige samarbetar mer i EU, inte mindre. Sverige och Göteborg behöver Liberalerna. I årets val behöver vi dig.

Jan Björklund (L)

partiledare