Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ulrika Frick (MP), regionrådskandidat och Tony Johansson (MP) gruppledare hälso- och sjukvård.

Bättre närsjukvård och grönare resande med MP

Vi gröna har varit med och styrt Västra Götalandsregionen i snart åtta år och ser att vårt arbete haft effekt. Regionen satsar historiskt mycket på kollektivtrafiken och har i dag en helt annan syn på hållbarhet. Miljöpartiet de gröna söker ditt förtroende att fortsätta arbetet för ett mer hållbart resande och en vård närmare människan, skriver Ulrika Frick (MP) och Tony Johansson (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är dags att gå från slit och släng till en mer hållbar utveckling där ekonomin bygger på ett kretslopp. Vi vill minska konsumtionen, resursförbrukningen, nedskräpningen och avfallet. 100 procent förnybar energi ska vara självklart. Vi vill också slå vakt om den sociala hållbarheten, med minskade klyftor och stärkt folkhälsoarbete.

Vi vill införa ett sommarkort i kollektivtrafiken. Ett regionen-runt-kort som gäller för alla från mitten av juni till mitten av augusti för 900 kr (ordinarie pris 3 450 kr). Då fyller vi bussar och tåg på sommaren, vi uppmuntrar till lokalt klimatsmart turistande och ger fler en möjlighet att upptäcka vackra Västra Götaland.

Vi gröna vill ha en snabbare och mer effektiv kollektivtrafik i regionens större städer. ​

Vi gröna vill ha en snabbare och mer effektiv kollektivtrafik i regionens större städer. Spårvagnar och bussar upplevs i dag som både trånga och ineffektiva, för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen behöver den vara komfortabel, snabb och effektiv.

Ny järnväg Göteborg-Borås måste vara högt prioriterad av regionen. Vi gröna vill även satsa på dubbelspår mot Oslo, en stor upprustning av de befintliga järnvägarna och börja förbereda för fler tågstopp på landsbygden runt om i regionen. I Skåne har detta gjorts med stor framgång och gett ökad inflyttning och fler möjligheter att pendla från sin bostad till jobb, studier och fritidsaktiviteter.

Cykel med på tåget

Som miljöpartister vill vi också göra det enklare att kombinera cykel och kollektivtrafik. Från årsskiftet får du kostnadsfritt ta med cykel på Västtrafiks tåg och vi vill att du ska kunna göra det även på landsbygdsbussar och i närtrafiken. Det ska även vara lätt och prisvärt att ställa bilen på en pendelparkering och åka kollektivt större delen av resan.

Vården behöver bli mer jämlik och jämställd, därför vill vi göra insatser på att stärka kvinnors hälsa. Det handlar om översyn av förlossningsvården, minskade förlossningsskador, kortade köer till IVF (provrörsbefruktning) samt uppsökande arbete kring sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Barn- och ungas psykiska ohälsa är ett stort problem i dag. Vi vill därför öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.

Barn- och ungas psykiska ohälsa är ett stort problem i dag. Vi vill därför öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna ska kunna erbjuda bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga inom en vecka och behandling/första insats inom 30 dagar. Vid behov ska remiss skrivas till nästa vårdnivå (BUP). Minst 25 vårdcentraler ska förstärkas med resursteam särskilt inriktade för att överbrygga glappet mellan elevhälsa och BUP.

Det ska vara enkelt för dig som är sjuk att komma i kontakt med vården. Genom artificiell intelligens ska du i kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller din vårdcentral kunna svara på enkla frågor kring ditt tillstånd för att på så vis lättare få diagnos.

Läkemedelsrester inne-håller ofta substanser som kan skada miljön och kretsloppet. Därför vill vi ställa tuffare miljökrav vid upphandling/inköp och även förhindra att läkemedelsrester hamnar i naturen och i våra hav och sjöar.

Regionens viktigaste resurs

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare och för oss gröna är medarbetarna regionens viktigaste resurs. Vi vill ge fler medarbetare möjlighet att gå ner i arbetstid.

För Miljöpartiet har kulturen ett egenvärde och vi vill betona kulturens frihet från politiken. Vi vill värna tillgången för barn och ungdomar. En grön kulturpolitik handlar om att föra kulturen närmare människan. Och att satsa på det fria kulturlivet och en jämnare fördelning mellan olika kulturformer.

Det är nu besluten för våra barn och barnbarns framtid fattas. Många partier pratar miljö och klimat, men det är vi som står för klimatledarskapet och genomför den gröna omställningen.

Ulrika Frick (MP)

regionrådskandidat

Tony Johansson (MP) gruppledare hälso- och sjukvård