Bättre lösningar behövs för bostadslösa mammor

Gravida och nyblivna mammor som saknar bostad måste få hjälp. Att placera dem på vandrarhem eller hotell är dyrt och leder till isolering. Starta i stället upp korttidsboenden för denna grupp hemlösa, skriver Vibeke Bing och Bodil Frey.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Gravida och nyblivna mammor som saknar bostad är tyvärr inte ovanligt förekommande i Göteborg. Men adekvata bostadslösningar för denna grupp hemlösa saknas. Detta måste uppmärksammas och åtgärdas, för det handlar ju även om framtiden för deras bebisar, som befinner sig i en mycket känslig utvecklingsfas.

Hälsan grundläggs tidigt i livet. Väldokumenterad forskning visar hur långvarig stress hos mamman under graviditeten skadar fostrets utveckling. Oro och nedstämdhet riskerar den trygga anknytning som är viktig för barnets kognitiva och sociala utveckling. Stress och otrygghet hos mamman kan få livslånga konsekvenser för barnet.

Tvingades vara utomhus

Vår förening Tidigt föräldrastöd driver ett projekt i nordöstra Göteborg, kallat Jämlik start i livet. Vi ställer upp med doulor och kulturtolkar som stöd till nyanlända familjer och andra föräldrar i svåra sociala situationer.

Under det senaste året har vi gett stöd till minst 15 gravida och nyblivna mammor som saknat bostad. Vi har blivit chockade över hur de bemöts av Socialtjänsten. En mamma med en 1,5 månad gammal bebis nekades hjälp och tvingades vara utomhus en hel natt. En annan hänvisades till en sovsal på ett vandrarhem med vägglöss i sängen. En tredje bor sedan ett halvår i ett hotellrum utan tillgång till kök.

Boende på vandrarhem och hotell är dyrt för kommunen och en dålig lösning för kvinnor och bebisar i denna situation. Den nyblivna mamman blir isolerad och utan stöd.

Ett korttidsboende skulle innebära både bättre kvalitet och lägre kostnad. Låt ett bostadsbolag ställa några femrumslägenheter till förfogande. Där kan fyra kvinnor få var sitt sovrum, med gemensamt vardagsrum och kök. Det ger större trygghet och gemenskap samt möjlighet för hembesök av BVC och andra stödpersoner, och dessutom hjälp att planera för tiden efter.

Staden gör nu den stora satsningen Jämlikt Göteborg, med fokusområdet ”ge varje barn en god start i livet”. De bostadslösa mammorna och deras barn får inte glömmas bort om målet en god start i livet för varje barn ska uppnås.

Vibeke Bing

ordförande i Föreningen Tidigt föräldrastöd

Bodil Frey

projektledare för föreningens treåriga projekt Jämlik start i livet