Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Kristina Tharing (M), oppositionsråd Göteborg och David Lega (KD), oppositionsråd Göteborg.

Bättre att ge alla rektorer höjd lön

Hanteringen av rektorslönerna i Angered kommer att lägga krokben för den centrala grundskolenämnd som inrättas i juli 2018. Ett bättre sätt att sköta saken är att ge ett beständigt lönepåslag på 5 000 kronor till alla stadens rektorer, skriver Kristina Tharing (M) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har den senaste tiden kunnat läsa om hur ett statligt bidrag till rektorslöner splittrat rektorskåren i Angered. Det statliga bidraget riktades till rektorer i utsatta områden och det ställdes en rad villkor för att en rektor skulle vara kvalificerad för lönepåslaget som omfattar 10 000 kronor per månad. Angereds stadsdelsförvaltning drabbades då av Jante och valde först att helt avstå från lönepåslag för de sju rektorer som kvalificerade sig då det skulle vara orättvist mot resten.

En riktigt dyr soppa

Efter kritik ändrade de sig och valde då att själva skjuta till pengar utöver de statliga för att ge ytterligare sex rektorer ett påslag – men då med kommunala medel. En kostnad på en dryg miljon för stadsdelen. En riktigt dyr soppa alltså.

Grunden i soppan är det märkliga i att ge riktade statsbidrag om höjning av vissa rektorslöner – framförallt när det handlar om ettåriga initiativ utan några som helst garantier om kontinuitet. Det medför en uppenbar risk för övervältring av kostnader på kommunerna framöver då det är en nästintill omöjlig övning att sänka tillbaka en lön med 10 000 kronor i månaden.

I Göteborgs fall är det än mer komplicerat då den kommunala höjningen som Angered beslutade om för de extra sex rektorerna kommer att vältras över på den nya grundskolenämnden i juli 2018. Man har då bidragit till en mycket sned lönebildning i den kommunala grundskolan och sätter med det den nya nämnden i en mycket svår sits. Att inleda arbetet med att sänka lönen för rektorer i utsatta områden blir ingen succé. Samtidigt kommer denna lönenivå bli svårförklarad gentemot andra rektorer i andra stadsdelar i motsvarande sits.

Bekymrande kortsiktighet

Såväl regeringen som SDF Angered har alltså uppvisat prov på bekymrande kortsiktighet i sina beslut. Göteborgs rektorer behöver långsiktiga och bra villkor – både vad gäller lön och beslutsmandat över verksamheten. Vem vågar hoppa på ett arbete där lönen riskerar att sänkas betydligt framöver?

Som motpol till tillfälliga ettårssatsningar från staten kan man ställa det som Alliansen i Göteborg har föreslagit – och budgeterat för. På grund av förväntan på och ansvaret i yrkesrollen rektor har vi föreslagit en lönehöjning för alla rektorer med i snitt 5 000 kronor. Det är en beständig lönehöjning och inte ett tillfälligt påslag som kan ryckas undan. Anledningen till att vi vill höja rektorslönerna är att det är en nyckelroll för skolornas framgång. Att vara rektor är att vara högst ansvarig för det pedagogiska ledarskapet. Det innebär krav från såväl det statliga som det kommunala uppdraget.

Samtidigt kan vi inte blunda för att vi verkar i en konkurrensutsatt verklighet där såväl fristående skolor som andra kommuner kommer att rycka i framgångsrika rektorer. Vi måste kunna matcha detta såväl löne- som arbetsmiljömässigt om vi ska lyckas med målet att ha en framgångsrik skola där alla elever kan lyckas till 100 procent av sin förmåga. För det är där som ribban måste ligga. Alla elever måste få stöd och stimulans för att nå längre. Den centrala grundskolenämnden med tydligare ansvar för såväl politik som skolledare är en utmärkt start på det arbetet.

Det kräver dock en tydlig färdriktning och en idé om hur man vill använda fördelarna med centraliseringen. Där har Alliansen lösningarna framåt för att ge rektorer och elever de bästa möjligheterna att lyckas.

Kristina Tharing (M)

oppositionsråd Göteborg

David Lega (KD)

oppositionsråd Göteborg