Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bästa Göteborgspolitiker – ändra beslutet om lågbro!

DEBATT: En lågbro över Göta älv kommer i olöslig konflikt med både Vänersjöfarten och den lokala kollektivtrafiken. För att båda ska fungera krävs planskild trafik, skriver bland andra Göran Värmby, f d miljöchef.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I GP den 2 april förs flera kreativa förslag fram om hur man på ett smart sätt skulle kunna lösa den gordiska knuten: att få sjöfarten att samsas med stadsutvecklingen. Varför då skapa en konflikt?

Göteborg stad vill ersätta den 19,5 meter höga Göta älvbron med en lägre bro. Detta gör det omöjligt för havsgående lastfartyg och större fritidsbåtar till Väner- och Göta älvhamnar att passera utan broöppning. Göteborg har i avtal med Trafikverket med flera garanterat att bron kan öppnas en gång i timman med undantag för ”rusningstid”. Samtidigt kommer det att gå fem spårvagnar och bussar i minuten under ”icke-rusningstid” som kommer att behöva vänta på varje broöppning. Konflikten mellan de två miljövänliga trafikslagen på vatten och land blir olösbar.

Mer lastbilstrafik

En lågbro kommer att hindra sjöfarten så mycket att gods i stället kommer att köras från Vänerregionen med lastbil med mer energislöseri, miljöförstöring, klimatpåverkan och kostsamt vägslitage som resultat. Dessutom kommer industrins utvecklingsmöjligheter att kraftigt försämras.

Det är uppenbart att en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik och sjöfart på Göta älv kräver planskild trafik.

Det finns olika sätt att få till stånd en fungerande kollektivtrafik mellan stadens två delar. I New York har man tunnlar, färjor och flera höga broar över Hudson River. Samma sak i Istanbul, Sidney och Hamburg.

Göteborg bryter mönstret

Så vitt bekant är det bara i Göteborg man vill bygga en lågbro med tät kollektivtrafik. I resten av världen höjer man i stället befintliga broar för att tillåta fartygen att passera under, det vill säga utan broöppning.

Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen avslår Göteborgs stads ansökan om lågbro. Om så inte sker vädjar vi som en sista möjlighet till politikerna i Göteborg: Hisingsborna behöver en bättre fungerande kollektivtrafik, inte sämre, om Hisingen skall bli det nya, attraktiva bostadsområde som vi hoppas. Industrin behöver bättre fungerande sjötransporter, inte sämre, om vår industri skall kunna konkurrera på världsmarknaden. Visa mod och förnuft: ta ett nytt beslut!

Bertil Arvidsson

senior advisor Miljö och transport

Göran Värmby

miljökonsult, f d miljöchef Göteborg stad

Bert Andersson

plankonsult, f d stadsarkitekt Ale kommun