Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Avveckla subventionerna till vindkraft

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det skall gå till är fördolt i dunkel. Liberalerna är det enda parti som tydligt vågar ifrågasätta denna politik. Vi vill avveckla subventionerna till vindkraft och helhjärtat satsa på kärnkraft, skriver Einar Fjellman (L) Ängelholm.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vilken beredskap har Sverige för en tänkbar partiell nedsläckning av elnätet den kommande vintern? Det är innebörden i de frågor som riksdagsledamot Lars Beckman (M) ställt till energiminister Ibrahim Baylan i en interpellation som besvarades den 21 november

Interpellationsdebatten blev snabbt en debatt om hela vår energipolitik. Energiministern berömde den energiöverenskommelse som slöts mellan regeringen och tre av allianspartierna 2016 och som han påstod skulle garantera en fortsatt ”robust och hög leveranssäkerhet” av el. Ministerns beröm ekade välbekant från den överenskommelse som träffades 2009 inom alliansen. Då påstod dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) att "ett tredje ben", det vill säga vindkraft, behövdes för att minska sårbarheten och öka tryggheten i elförsörjningen.

Ökad osäkerhet i elförsörjning

Nu har "det tredje benet" utvecklats till övermått. Då borde väl den berömvärda politiken ha säkerställt en robust och hög leveranssäkerhet och gjort en debatt i riksdagen om partiell nedsläckning av elnätet överflödig? Tyvärr är det inte så, debatten den 21 november var befogad. Den förda energipolitiken med storsatsning på vindkraft och nedläggning av kärnkraft har tvärtemot ministerns påståenden medfört en ökad osäkerhet i vår elförsörjning, en osäkerhet som nu är så stor att enskilda riksdagsledamöter börjar känna oro.

Det är en oro som Svenska Kraftnät också gett uttryck för. Generaldirektör Ulla Sandborgh menar att den utveckling som nu pågår kommer att innebära ett mindre robust elsystem och försämrad leveranssäkerhet om inga åtgärder vidtas (Second opinion 26/8 2016). En titt på myndighetens statistik över vår elproduktion under januari och februari i år visar att hon har fog för sin oro. Den 13 januari, tredje och 15 februari var vindkraftens andel av den totala elproduktionen under flera timmar bara 1,5 - 2,0 procent. Under de timmarna stod över tre tusen vindkraftverk i Sverige stilla. De dagarna utan vind var inte unika, liknande perioder inträffar årligen.

Vågar ifrågasätta

Vindkraft skall ersätta nedlagd kärnkraft, det är den illusion som styr regeringens energipolitik. Hur det skall gå till är fördolt i dunkel. Liberalerna är det enda parti som tydligt vågar ifrågasätta denna politik. Vi vill avveckla subventionerna till vindkraft och helhjärtat satsa på kärnkraft som en fortsatt oumbärlig del av vår elförsörjning. Interpellationsdebatten den 21 november visade tydligt att det nu finns fler som vågar ifrågasätta.

Einar Fjellman (L)

Ängelholm