Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Något vetenskapligt stöd för att en avkriminalisering eller legalisering skulle minska användning och skadeverkningar av cannabis finns inte, skriver debattören.
Något vetenskapligt stöd för att en avkriminalisering eller legalisering skulle minska användning och skadeverkningar av cannabis finns inte, skriver debattören.

Avkriminalisering minskar inte cannabis skadeverkningar

Cannabisanvändningen i Kanada och de amerikanska delstater som legaliserat cannabis ligger skyhögt över svenska siffror. Det vore naivt att tro att det inte skulle få konsekvenser för folkhälsan, skriver Sven-Olov Carlsson, tidigare president för World federation against drugs.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/10 Starkare cannabis riskerar ungdomars psykiska hälsa

26/10 Vi måste experimentera med vår narkotikapolitik

I en replik på min debattartikel vill Johan Svensson att Sverige överger den nuvarande narkotikalagstiftningen för ett ”experiment” med avkriminalisering och legalisering. Det skulle vara lösningen på problemet med skadeverkningar av cannabis med hög THC-halt, något som enligt Svensson är orsakat av kriminaliseringen. En legalisering skulle enligt hans logik minska THC-halten.

Risker och skadeverkningar

Huvudproblemet med cannabis är själva användningen. Vi vet genom forskning att cannabis medför risker och olika skadeverkningar. Ju fler som använder och ju oftare desto större är riskerna och skadeverkningarna. Därför behöver själva användningen begränsas. Ju färre som använder cannabis och ju mindre som används, desto bättre.

Effekterna av en legalisering börjar nu visa sig i USA och Kanada. Användningen i dessa samhällen inte bara ligger på en betydligt högre nivå än i samhällen med en restriktiv politik utan också att ökningstakten är högre.

I de fyra delstater i USA som först legaliserade cannabis uppger 17,9 procent att de använt cannabis senaste månaden mot 1,1 procent i Sverige. I gruppen 18-25 år har 32,4 procent använt den senaste månaden mot 2,1 procent i Sverige (16-29 år). I Kanada har 27 procent eller 8,1 miljoner använt cannabis de senaste 12 månaderna. Av dessa uppger 25 procent att de använder dagligen eller nästan dagligen.

Skyhöga nivåer

Cannabisanvändningen i dessa samhällen ligger således skyhögt över svenska siffror. Det vore naivt att tro att detta inte skulle få konsekvenser för folkhälsan och en rad andra konsekvenser. Men för Svensson är nivån på användningen inget problem. Han vill i stället minska THC-halten.

Den svenska narkotikalagstiftningen och politiken har varit framgångsrik när det gäller att hålla användningen på en låg nivå. Samtidigt finns stora brister. Narkotikadödligheten är hög även om den minskat under senare år, resurser för förebyggande insatser har minskat. Brister finns i tidiga insatser inom skola och socialtjänst som en följd av glapp mellan systemen, som också finns inom vården. Problemen och bristerna är sedan länge väl kända. Men varken en avkriminalisering eller legalisering skulle lösa dessa brister.

Något vetenskapligt stöd och evidens för att en avkriminalisering eller legalisering och det ”experiment” Svensson vill se i Sverige skulle minska användning och skadeverkningar av cannabis finns inte.

Sven-Olov Carlsson, tidigare president för World federation against drugs