Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lekplatser i staden möjliggör en aktiv fritid för våra barn. Därför ser vi nu till att alla barn i Göteborg har tillgång till lekytor, i stället för att bara prioritera några få bemannade parklekar, skriver AnnaSara Perslow (C) och  Åsa Hartzell (M). Bild: Pressbilder, Anders Ylander
Lekplatser i staden möjliggör en aktiv fritid för våra barn. Därför ser vi nu till att alla barn i Göteborg har tillgång till lekytor, i stället för att bara prioritera några få bemannade parklekar, skriver AnnaSara Perslow (C) och Åsa Hartzell (M). Bild: Pressbilder, Anders Ylander

Att värna allt och samtidigt spara – det går inte ihop

Mellan 2007 och 2018 lades över 100 lekplatser ned i Göteborg. Detta var lekplatser som i många fall fungerat som centrala samlingspunkter i våra bostadsområden. Nu byter vi inriktning. Alliansen i Göteborg ser det som absolut nödvändigt för alla barns lika värde och rätt att bevara och underhålla de mindre lekplatserna framför att låta kommunen prioritera att bekosta fyra bemannade, skriver AnnaSara Perslow (C) och Åsa Hartzell (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Bemannade parklekar, 14/12

Precis som Demokraterna lyfter i sin replik den 14 december blir barnkonventionen lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. I konventionen går att läsa att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det står även att barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling.

Lekplatser i staden möjliggör en aktiv fritid för våra barn. De fungerar även som mötesplatser både för barnen och de vuxna som följer med, vilket i sin tur skapar mycket viktiga och naturliga band mellan människor i lokalsamhället.

Upp till andra aktörer

Hammarkullens parklek har lyfts upp i ett flertal artiklar den senaste tiden. Där står Bostadsbolaget bakom alla omkostnader, och är ett alldeles utmärkt exempel på utveckling framåt. Alliansen har hela tiden varit tydliga med att andra aktörer gärna får gå in och bedriva verksamhet på stadens mark. Om andra aktörer, företag, ideella föreningar eller föräldragrupper, vill ta över eller starta upp en egen verksamhet är det välkommet.

Om andra aktörer, företag, ideella föreningar eller föräldragrupper, vill ta över eller starta upp en egen verksamhet är det välkommet

För att skapa engagemang kan, och ska inte kommunen göra det som andra gör bättre. Genom exempelvis Idéburna offentliga partnerskap (IOP) kan vi skapa fler trevliga lekmiljöer för våra barn, samtidigt som staden fokuserar på grunduppdraget vilket är att tillgängliggöra stadens mark för allmänheten.

Rimmar illa

Demokraterna säger sig värna skattebetalarnas pengar. Bra är väl det när en göteborgare betalar i snitt över 6 000 kronor mer i skatt per år jämfört med stockholmaren, samtidigt som servicen många gånger är sämre. Nu måste vi politiker våga välja bort insatser som bara några få får tillgång till och se till att kärnverksamheten levererar den kvalitet som göteborgarna är värda.

Demokraterna har mycket svårt att hålla ihop sitt resonemang. Å ena sidan säger de sig vilja effektivisera stadens åtaganden och å andra sidan inte vilja göra nödvändiga prioriteringar. Och nämnvärt är att Demokraterna dessutom lägger 14 miljoner mindre på park- och naturnämnden i sin skuggbudget jämfört med alliansen. Att värna allt och samtidigt spara – det går inte ihop.

AnnaSara Perslow (C), ordförande i Park- och naturnämnden

Åsa Hartzell (M), 1:e vice ordförande Park- och naturnämnden