Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nolltolerans. I fallet Göteborgs Stads Leasing AB är det nu nödvändigt att gå till botten med vad som faktiskt skett, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Att skrota stadens bolag är en usel idé

Att motverka korruption och oegentligheter är oerhört viktigt för staden. Vi har möjligen inte nått ända fram i anti-korruptionsarbetet, men vi är definitivt på väg åt rätt håll, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Korruptionen i Göteborg, 8/2

Det är positivt att Inga-Britt Ahlenius intresserar sig för förhållandena i Göteborg. Att det upprätthålls en aktiv debatt i frågor om korruption och anti-korruptionsarbete är mycket viktigt.

Min hållning är glasklar: korruption och oegentligheter i alla former måste motverkas så kraftfullt och så konsekvent som möjligt.

I fallet Göteborgs Stads Leasing AB är det nu nödvändigt att gå till botten med vad som faktiskt skett. Den externa utredning som dragits igång måste lägga alla fakta på bordet. I den utsträckning det förekommit tveksamheter eller oegentligheter måste ansvar utkrävas och en åtgärdsplan tas fram för att rätta till bristerna.

Ser man till den bredare bilden av anti-korruptionsarbetet i staden finns det sannolikt förbättringar att göra. I dessa frågor är det angeläget att hela tiden röra sig framåt. Men man ska också vara medveten om att det under de senaste åren har gjorts betydande framsteg på området. Att Ahlenius väljer att bortse från detta faktum är märkligt och tråkigt.

Färre bolag

Det har i hela staden vidtagits en rad åtgärder mot korruption och oegentligheter. Den interna kontrollen har stärkts. Stadsrevisionen har utvecklats. Procedurerna kring policies och riktlinjer har stramats upp. En visselblåsarfunktion har inrättats – som med tiden visat sig fungera relativt bra. Etcetera.

Det har också gjorts en grundlig översyn av bolagssektorn. Antalet bolag har minskat med drygt 30. Den politiska styrningen har stärkts och det politiska ansvaret klargjorts. Tydliga ägardirektiv finns på plats. Årliga dialoger genomförs mellan koncernbolaget (Stadshus AB) och de ledande bolagen. Alla bolagsstyrelser har genomgått en certifierad styrelseutbildning där bland annat frågan om personligt ansvar med koppling till mutor och bestickning ingått som en viktig del.

Bara nackdelar

Ahlenius radikala förslag om att skrota stadens bolag är en usel idé. Den nya styrningsmodellen för bolagskoncernen ger goda förutsättningar för öppenhet, kontroll och ansvarsutkrävande. De anställda i bolagen gör utmärkta insatser för göteborgarna och jobbar lika engagerat i ett hela staden-perspektiv som kollegorna på nämndsidan. En skrotning skulle ge stora nackdelar, men inga tydliga fördelar.

Ahlenius talar för att radikala omsvängningar ska mota korruptionen. Jag menar att det snarare är det långsiktiga och metodiska anti-korruptionsarbetet som gör verklig skillnad.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg