RÄTTSSÄKERHET. Kent Ekeroth och SD förespråkar internering och åsiktsförbud vars främsta grund är en kollektiv aversion mot människor från andra länder, skriver Viktor Banke, asylrättsjurist.
RÄTTSSÄKERHET. Kent Ekeroth och SD förespråkar internering och åsiktsförbud vars främsta grund är en kollektiv aversion mot människor från andra länder, skriver Viktor Banke, asylrättsjurist.

"Att bura in alla asylsökande är rättsvidrigt Kent Ekeroth"

Det stämmer inte att lagen tillåter kollektivt frihetsberövande av alla som söker skydd i Sverige som Kent Ekeroth (SD) påstår. Hans förslag om att låsa in alla asylsökande och förbjuda dem att demonstrera är inte bara rättsvidrigt utan vittnar om en inhuman människosyn, skriver Viktor Banke.

ANNONS

Replik

Asylförvar, 8/8

Kent Ekeroth utvecklar den 8 augusti i Göteborgs-Posten sitt Facebookinlägg i vilket han förespråkar förvarstagande samt slopad demonstrationsrätt för samtliga asylsökande. Ekeroth hävdar att Sverigedemokraterna och en del övriga partier föreslog transitcenter. Det är inte sant. KD har gjort det, men deras förslag skiljer sig markant från Sverigedemokraternas eftersom det handlar om en zon där ärenden kan snabbutredas och identiteter (om möjligt) klarläggas, snarare än ett kollektivt frihetsberövande av alla som söker skydd i Sverige. Ekeroth missar eller förtiger kärnan i det egna förvarsförslaget, en kärna som dessutom är rättsvidrig: det kollektiva frihetsberövandet, utan föregående prövning.

Inte påläst

ANNONS

Varför är det då inte förenligt med gällande rätt att bura in eller tysta alla asylsökande? Ekeroth hänvisade i tisdagens Aktuellt till såväl regeringsformen som utlänningslagen, vilket han kunde komma undan med eftersom programledaren inte tycktes ha läst på. De undantag i rörelse- och demonstrationsfrihet som Ekeroth syftar till ska motiveras och vara proportionerliga och nödvändiga, och dessutom vara förenliga med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Enligt EKMR måste inskränkningarna ha ett legitimt syfte och vara proportionerliga i varje enskilt fall, bland annat med hänsyn till säkerheten. En individuell prövning krävs således, och därmed är Ekeroths förslag om kollektiv internering av asylsökande rättsvidrig redan på den grunden.

Kollektivt misstänkliggörande

I Sverige används förvar, och vi har därmed redan en lag som inskränker bland andra asylsökandes rörelsefrihet. Också denna lag hänvisade Ekeroth till i Aktuellt. Men inte heller utlänningslagen medger kollektiva förvarstaganden av asylsökande.

Att Kent Ekeroth sätter likhetstecken mellan okänd identitet och fara säger mer om hans människosyn än om den verklighet han så gärna vill åberopa till stöd för denna människosyn.

Verklighetens terrorister har snarare, med facit i hand, varit identifierade och ofta på förhand misstänkta människor med känt samhällsförakt. Det är sant att en asylsökande ung man i Tyskland nyligen gick till attack i vad som antas vara den Islamiska statens namn, och det kommer sannolikt att begås illdåd av asylsökande framöver. Men att gå från den erfarenheten till att spärra in alla som söker skydd här, låter sig inte göras utan ett enormt kollektivt misstänkliggörande som är direkt oförenligt med gällande rätt och den oskuldspresumtion som är så viktig för varje rättsstat.

ANNONS

Ekeroth refererar till Australien, samtidigt som The Guardian publicerar en sammanställning av tusentals sidor med övergrepp mot asylsökande i deras transitcenter, på ön Nauru. Australien är dessutom inte bundet av EKMR eller övrig EU-rätt.

Men även Schweiz nämns, som har åtagit sig att följa såväl Europakonventionen som EU:s återvändandedirektiv. Och det stämmer att Schweiz i vissa fall håller folk i förvar initialt, men de har individuella prövningar, tidsgränser för frihetsberövande samt särskilda grunder för fortsatt förvarstagande. Landet har för övrigt återkommande fått kritik från såväl människorättsorganisationer som UNHCR.

Skydd mot barbariet

Avslutningsvis hänvisar Ekeroth till en hemsk nyhetssommar, men medan han bara nämner de attentat som drabbat oskyldiga medborgare i Europeiska länder, har det skett attentat även i Irak, Afghanistan, Turkiet och Pakistan. För att inte tala om Syrien. Attentat begångna av såväl europeiska medborgare som av andra. Som driver fredliga människor i olika länder på flykt undan den våldsamma islamism Ekeroth så ofta pratar om. För att säga sig representera verkligheten nämner han förvånansvärt lite av den.

Men det här handlar lika mycket om människosyn som juridik, även om Europa sedan Andra världskriget enats om en rad rättsliga dokument just för att skydda oss mot barbariet. Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna förespråkar internering och åsiktsförbud vars främsta grund är en kollektiv aversion mot människor från andra länder. Den som värnar medmänskligheten måste låta varningsklockorna ringa, och den som värnar rättsstaten bör inte låta sådana tankar komma i närheten av den lagstiftande makten.

ANNONS

Viktor Banke

asylrättsjurist och skribent

ANNONS