Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Rickard Färdig, legitimerad psykolog, medicine doktor, vd Mindler.

Att blanda samman digitala vårdtjänster gynnar ingen

Befintliga och framtida vårdtjänster bör bedömas utifrån sina unika begränsningar och förtjänster och inte som nu – stoppa alla digitala vårdtjänster i samma påse och kalla dem ”nätläkare", skriver Rickard Färdig, Mindler.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Digital vård, 13/3

Jag instämmer till fullo med Jesper Enander och medförfattare att samarbete mellan läkare och psykologer inte ska underskattas vid behandling av psykisk ohälsa. De flesta som kommer i kontakt med våra psykologer på Mindler har träffat läkare men allt för ofta är det som sagt psykolog som saknas och om psykolog överhuvudtaget finns att tillgå på vårdcentralen är köerna till psykologisk behandling med få undantag flera månader långa.

Sjukskrivning och läkemedelsbehandling är för många svenskar det enda behandlingsalternativet trots att psykologisk behandling rekommenderas vara förstahandsalternativet, på motsvarande primärvårdsnivå, av bland andra Socialstyrelsen. Där kan vi på Mindler stötta både läkare och patienter, oavsett var de befinner sig.

Förslaget verkar helt renons på någon djupare analys av hur utbudet ser ut och vilka besvär de digitala vårdtjänsterna faktiskt kan behandla.

Jag uppfattar emellertid att Jesper Enander och medförfattare missade själva poängen med min tidigare debattartikel. Målet var att möta den tendens som vi ser i det offentliga samtalet där digitala vårdtjänster klumpas samman och kallas för just ”nätläkare” oberoende av vilken vårdtjänsten är och av vem den förmedlas.

Ett talande exempel på detta är när det, som nu, kommer signaler från Sveriges Kommuner och Landsting om förslag på att ersättningen för digitala vårdbesök åter rekommenderas att sänkas från redan mycket låga nivåer. Förslaget gäller då alla yrkeskategorier och alla digitala vårdtjänster och verkar helt renons på någon djupare analys av hur utbudet ser ut och vilka besvär de digitala vårdtjänsterna faktiskt kan behandla.

Tidigare rekommendationer beträffande ersättningar har baserats på hur många patienter en digital läkare kan träffa per timma något som naturligtvis är helt ovidkommande vid digital psykologisk behandling. En psykolog, ”fysisk” eller digital, kan ha maximalt två besök per timma vilket ersättning således borde avspegla i stället för att alla dras över en kam. Föreställ er ett liknande förslag vad gäller ersättningssystemen för ”fysiska” vårdtjänster!

Den gemensamma nämnaren tycks vara huruvida vårdtjänsten är digital eller ej och det ser jag som ett mycket stort problem.

Den gemensamma nämnaren tycks vara huruvida vårdtjänsten är digital eller ej och det ser jag som ett mycket stort problem. Befintliga och framtida vårdtjänster bör bedömas utifrån sina unika begränsningar och förtjänster och inte som nu - stoppa alla digitala vårdtjänster i samma påse och kalla dem ”nätläkare.” Det är jag säker på att även Jesper Enander och KRY skriver under på.

Rickard Färdig

legitimerad psykolog, medicine doktor, vd Mindler