Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lars Johansson, socialdemokrat, ordförande i AB Framtiden och tidigare kommunalråd och riksdagsledamot S.
Lars Johansson, socialdemokrat, ordförande i AB Framtiden och tidigare kommunalråd och riksdagsledamot S.

Att behandla "Soffan" som en brottsling skadar S

Att offentligt kräva Ann-Sofie Hermanssons avgång är något oerhört anmärkningsvärt. En sådan åtgärd kunde möjligen vara befogad om Ann-Sofie sysslat med oegentligheter eller annan brottslig verksamhet. Men nej, så är det inte, skriver Lars Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Efter att många partivänner har hört av sig skriver jag efter moget övervägande denna artikel. Sedan 1970-talet har jag varit ombudsman, stadssekreterare, kommunalråd och riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Göteborg fram till 2014. Under de senaste fem åren ordförande i AB Framtiden.

Man frågar sig vad som har hänt eftersom Ann-Sofie för tio månader sedan av en enhällig distriktskongress utsågs till gruppledare för hela den kommande mandatperioden.

Under alla dessa år har gruppledaren i kommunfullmäktige alltid haft en oomtvistad stark ställning i partiet. Oftast också som ledamot av partistyrelsens verkställande utskott. När nu en majoritet i distriktsstyrelsen (Ann-Sofie Hermansson som är vice ordförande var inte med) med Anna Johansson i spetsen offentligt kräver Ann-Sofie Hermanssons avgång är det något oerhört anmärkningsvärt. Man frågar sig vad som har hänt eftersom Ann-Sofie för tio månader sedan av en enhällig distriktskongress utsågs till gruppledare för hela den kommande mandatperioden.

En sådan åtgärd kunde möjligen vara befogad om Ann-Sofie har sysslat med oegentligheter eller annan brottslig verksamhet. Nej, men så är det inte! Tvärtom får Ann-Sofie beröm vida utanför partiet för sina tydliga ställningstaganden mot den våldsbejakande extremismen. Likaså för sin förmåga att prata så att folk förstår och tydligt företräda Socialdemokraterna i olika politiska frågor.

Man tar sig för pannan när man hör de grumliga uttalanden om att det handlar om att hennes närmaste medarbetare David Ljung har för stor makt och att arbetsmiljön för de fyra kommunalråden är besvärande.

Man tar sig för pannan när man hör de grumliga uttalanden om att det handlar om att hennes närmaste medarbetare David Ljung har för stor makt och att arbetsmiljön för de fyra kommunalråden är besvärande. Men vän av ordning, inte är detta något för distriktsstyrelsen. Det är kommunfullmäktigegruppen som har det ansvaret.

Eftersom jag är en flitig besökare av fullmäktigegruppens möten (som ordförande i AB Framtiden har jag oftast frågor som behöver förankras där) har jag inte vid något tillfälle tagit del av någon diskussion kring de arbetsmiljöfrågor som nu diskuteras.

Jag kan också vittna om besvärligheter internt under mina tio år under Göran Johanssons ledarskap när jag var kommunalråd och där hans politiska sekreterare gav mig order om hur budgeten skulle hanteras inom mitt område.

Jag kan också vittna om besvärligheter internt under mina tio år under Göran Johanssons ledarskap när jag var kommunalråd och där hans politiska sekreterare gav mig order om hur budgeten skulle hanteras inom mitt område. På samma sätt är det i riksdagsgruppen där någon politisk tjänsteman i bland får tvinga riksdagsledamöter till rättning i ledet.

För mig är det inget konstigt utan en del av den politiska vardagen för den som har tagit ett så viktigt uppdrag att företräda partiet och väljarna.

Det som nu sker gör att partiet tappar förtroende. Samtidigt gläds Vänsterpartiet och tar chansen att återigen hoppa på Ann-Sofie Hermansson. Bara det gör att man får kalla fötter.

Det som nu sker gör att partiet tappar förtroende. Samtidigt gläds Vänsterpartiet och tar chansen att återigen hoppa på Ann-Sofie Hermansson. Bara det gör att man får kalla fötter. Distriktsstyrelsen borde därför besinna sitt ansvar och framförallt borde de två ledamöterna av partistyrelsen – Anna Johansson och Ann-Sofie Hermansson – föra medlande samtal med varandra, gärna tillsammans med någon utanför Göteborg som båda har förtroende för, exempelvis Lars Stjernkvist (S).

Vidare bör partiets organisation vitaliseras och fungera som en sammanhållande politisk kraft i form av en arbetarekommun med medlemsmöten 4-5 gånger om året där valda ombud från föreningarna och andra intresserade medlemmar inbjuds. Vid dessa tillfällen skulle aktuella politiska frågor diskuteras och beslutas, till exempel Socialdemokraternas förslag till budget, val av kommunalråd och ledamöter i de viktigaste kommunala nämnderna och styrelserna. Det är den ordningen som fungerar i andra arbetarekommuner.

Lars Johansson

socialdemokrat, ordförande i AB Framtiden och tidigare kommunalråd och riksdagsledamot S