Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Har vi glömt att Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020? undrar debattörerna.  Bild: Claudio Bresciani
Har vi glömt att Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020? undrar debattörerna. Bild: Claudio Bresciani

Att barn tvingas träffa en våldsam förälder är tyvärr inte ett tragiskt undantag

Ännu en artikel om ett barn som mist livet i händerna på en förälder, den föräldern som ska vara barnets skydd mot livets faror. Denna gång en åttaårig pojke som tvingats till oövervakat umgänge med en far som efter två timmars umgänge misstänkts ha dödat pojken. Man kan tro att detta är ett hemskt undantag men verkligheten är tyvärr en annan, skriver bland andra Rebecca Lagh, advokat specialiserad på barn och brottsoffer.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Expertisen hade dömt ensam vårdnad för modern och det utifrån faderns känslostyrda och labila ageranden i förhållande till modern och barnet. Han kunde inte sätta barnets behov framför sin egen konflikt med modern och det konstaterades påverka pojken negativt. Pojken ville inte åka till fadern men tvingades ändå till ett umgänge och var med det helt utlämnad till fadern.

Det är så här det ser ut för barn i vårdnadstvister. Det är mer regel än undantag att barn tvingas till umgänge med våldsutövande och högst olämpliga föräldrar. Barn är det enda brottsoffer som tvingas träffa sin förövare ensam och utan skydd, så vi ställer oss frågan: Vad är ett barns liv värt? På vilket vis kan det vara barnets bästa att tvingas till umgänge med en förälder som utsatt barnet för våld och andra övergrepp?

Skydda barn

Var är barnrättsperspektivet? Har vi glömt att Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 och att myndigheter är skyldiga att skydda barn från alla former av våld och övergrepp?

Jämställdhetsmyndigheten har kartlagt våld och andra övergrepp i föräldrakontakter avseende vårdnad, boende och umgänge. Rapporten visar att våld och andra övergrepp av förälder eller partner uppges i 64 procent av de 814 granskade domarna. I 57 procent av målen framkommer inte ens barnens egen inställning. I enbart 5 av domarna finns hänvisning till Barnkonventionen.

Rapporten bekräftar det många belyst över tid, att det trots överväldigande dokumentation om förälders våld, olämplighet och bristande barnrättsperspektiv döms till umgänge och boende hos en våldsutövande förälder. Att föräldrars rätt till sina barn nästan alltid väger tyngre än barns rätt till skydd och trygghet. Vi undrar hur det ens kan vara möjligt.

Ändå tillämpas lagen utifrån föräldraperspektiv, en naiv och idealiserad syn på föräldraskap och till förälderns fördel

Bakom statistiken finns barn vars rädsla och upplevelser vi inte ens kan föreställa oss. Barn som ständigt behöver parera föräldrars våld, som måste hitta strategier att överleva och som anpassar sig till den verklighet de lever i. Barn som får men för livet och vars upplevelser förminskas av våra domstolar.

Enligt gällande lagstiftning har barn rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar men föräldrar har ingen självklar rätt till sina barn. Ändå tillämpas lagen utifrån föräldraperspektiv, en naiv och idealiserad syn på föräldraskap och till förälderns fördel.

Far illa

Det finns gott om forskning, gedigna rapporter och hjärtskärande vittnesmål från barn om hur illa de far vid tvångsumgänge. Ändå fortsätter vårt rättssystem att bortse från våld och barnets egen upplevelse av sin förälder och tvingar barn till umgänge med olämpliga föräldrar. Vad ska krävas för att få till en förändring? Barn fortsätter fara illa och nu har ett barn mist livet.

Hur många fler rapporter ska vi behöva ta del av? Hur många fler rapporter ska publiceras där barn vittnar om hur de är skräckslagna inför mötet med sin förälder men ändå tvingas träffa dem ensamma utan skydd av annan vuxen?

Det är barnen som har rättigheter och föräldrar som har skyldigheter.

Våra krav på förändring:

– Krav på barnrelaterad utbildning hos domare samt att denna årligen uppdateras, ex trauma, anknytning, våld och våldets konsekvenser, missbruk, psykisk ohälsa etcetera.

– Tvångsumgänge måste upphöra. Barn är det enda brottsoffer som tvingas till umgänge.

– Barn i vårdnadstvister ska få ett eget ombud som kan föra deras talan under processen annars finns det en oerhörd stor risk att barnets vilja inte tas på allvar.

– En förälder som är dömd för att ha utövat våld mot barnet vid upprepade tillfällen eller mot närstående till barnet ska förlora vårdnaden om barnet. Umgänge ska utdömas med stor försiktighet.

Jessica Ivarsson – Ordförande i barnrättsföreningen Brinn för barnen

Rebecca Lagh – Advokat specialiserad på barn och brottsoffer

Ulrika Wangle - Advokat specialiserad på barn och brottsoffer