Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Jasenko Selimovic (L), Europaparlamentariker

Att agera ut sin tro på jobbet är ingen mänsklig rättighet

Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till vård och hälsa, men inte att få arbeta inom ett visst yrke eller att få agera ut sin tro på arbetsplatsen. Detta finns tydligt angivet i Europakonventionens artikel nio paragraf 2, skriver Jasenko Selimovic (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jasenko Selimovic (L) Europaparlamentariker
Jasenko Selimovic (L) Europaparlamentariker

I onsdags i förra veckan lämnade barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen in ett klagomål mot svenska staten till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Att det skulle ske var väntat ända sedan antiabortrörelsen för ett par år sedan började driva rätten för barnmorskor att vägra medverka vid aborter som ett ärende inom det svenska rättssystemet.

Grimmark har förlorat i såväl Jönköpings tingsrätt 2015 som i Arbetsdomstolen, vilken i april i år slog fast att barnmorskan inte utsatts för diskriminering eftersom regioner och landsting har rätt att kräva att ”alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna”. Steen fick ett liknande utslag emot sig av Nyköpings tingsrätt hösten 2016.

Katastrofala följder

Hela tiden har det dock varit självklart att detta inte handlar om enskilda barnmorskor som agerar i egenintresse. Över hela Europa har pro life-rörelsen i allt högre grad på senare år använt sig av samvetsfrihet som ett sätt att försöka inskränka aborträtten. I flera länder, bland annat Polen, har det lett till katastrofala följder. Även i vårt grannland Norge har de ökande kraven på samvetsfrihet drabbat abortsökande kvinnor.

Att gå vägen via det juridiska systemet och hävda att detta är en fråga om mänskliga rättigheter i stället för att protestera öppet är slipat. Det är också mindre aggressivt än att vifta med bilder av aborterade foster i ansiktet på politiker. Men i realiteten handlar det om att extremt konservativa krafter är ute efter att inskränka individens makt över sin egen kropp och sitt liv.

Grimmark och Steen företräds av jurister som har kopplingar till organisationer som Ja till livet och Provita. I en intervju i tidningen Världen i dag (14/6) säger deras jurist att ”bara för att några personer är i minoritet betyder det inte att man kan strunta i deras rättigheter enligt Europakonventionen”. Men det är att kasta sand i ögonen. Samvetsfrihet är inte någon absolut rättighet. Europakonventionens artikel nio paragraf 2 tydligt slås fast att: ”friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”.

Går före allt annat

Med andra ord, personalens preferenser kan underkastas sjukvårdslagstiftningen som sätter patientens rättigheter och behov före. Den lagstiftningen är till för att garantera alla vårdsökande ett professionellt och tryggt bemötande som går före allt annat, inklusive religionsfriheten. Likaså är det en mänsklig rättighet att ha tillgång till vård och hälsa, men inte att få arbeta inom ett visst yrke eller att få agera ut sin tro på arbetsplatsen.

De berörda barnmorskornas advokat säger också i samma intervju att ”det finns ett stort intresse i Europa för att det här fallet prövas, eftersom det är det första i sitt slag i Europadomstolen”. Det stämmer att inget exakt likadant fall prövats tidigare. Men Europadomstolen har både 2011 och 2012 avgjort fall från Polen som handlat om samvetsfrihet i relation till abort och då slagit fast att utövandet av samvetsfrihet måste stå tillbaka för kvinnors rätt att tillgå laglig abortvård. Redan 2001 konstaterade Europadomstolen dessutom i ett franskt ärende att apotekspersonal inte har rätt att vägra hantera preventivmedel och att artikel nio inte ger människor rätt att pådyvla andra sin tro genom att vägra att utföra vissa arbetsuppgifter.

Kampen är långt ifrån över

Om Europadomstolen väljer att ta upp fallet Grimmark och Steen kommer den att ge ett utslag inom de närmaste två åren. Skulle barnmorskorna få rätt – vilket dock inte är troligt – vore det ett hårt slag mot liberala värderingar så väl som mot kvinnors fri- och rättigheter. Och man kan fråga var gränsen skulle gå i ett samhälle där sjukvårdspersonal ges rätten att sätta sig själv och sin tro före patienten? Skall samvetsfrihet även kunna hävdas för att slippa behandla homosexuella?

Liberalerna har en lång historia i kampen år för kvinnors rätt till trygg abort. Att antiabortrörelsen nu är på frammarsch – inte bara i Sverige utan i hela Europa – visar att denna kamp långt ifrån är över.

Jasenko Selimovic (L)

Europaparlamentariker