Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Lärjeholm, Göteborg. Bild: Kent Hallgren

Arrendena i Lärjeholm används på ett illegalt sätt

Föreningarna i Lärjeholm har under en längre tid visat att de inte lever upp till de villkor som står i arrendeavtalet, främst inom skötsel och underhåll av marken. Därför sägs arrendeavtalen upp, skriver Annelie Silvander, fastighetskontoret Göteborgs stad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Lärjeholm, 7/10

Fastighetskontoret har i drygt 20 år arrenderat ut mark till Lärjeholms odlarförening, som är en av flera föreningar på området som har ett arrendeavtal med fastighetskontoret. Under majoriteten av dessa år har området och marken inte skötts enligt arrendeavtalet. Olika typer av brott mot avtalet har förekommit, exempelvis illegalt boende, förvaring av stöldgods, nedskräpning och hantering av farligt gods inom området.

Fastighetskontoret har under dessa år vid upprepade tillfällen tagit kontakt med föreningarna på området för att tillsammans komma fram till en plan för åtgärder.

Området används på ett illegalt sätt. Eldning sker i dag på området även inomhus i bodar och skjul, trots att detta är förbjudet.

Redan 2014 kontaktade miljöförvaltningen fastighetskontoret för att vidta åtgärder mot föreningarna eftersom man på flera olika sätt kunde bevisa att brott mot Miljöbalken förekom. Räddningstjänsten Storgöteborg indikerade 2015 att åtgärder måste vidtas eftersom området används på ett illegalt sätt. Eldning sker i dag på området även inomhus i bodar och skjul, trots att detta är förbjudet.

Trots flera försök från fastighetskontorets sida med att kontakta föreningarna för att ta fram en åtgärdsplan har fortfarande ingen varaktig förbättring skett inom området. Det har nu lett till att fastighetsnämnden via fastighetskontoret har sagt upp avtalen med Lärjeholms odlarförening och andra berörda föreningar på området.

Föreningarna har under en längre tid visat att de inte lever upp till de villkor som står i arrendeavtalet, främst inom skötsel och underhåll av marken

Föreningarna har under en längre tid visat att de inte lever upp till de villkor som står i arrendeavtalet, främst inom skötsel och underhåll av marken.

Området i Lärjeholm kommer att rustas upp och fastighetskontoret kommer att behöva göra ett omfattande arbete för att återställa marken. Därefter kommer marken att nyttjas för utvecklingen av infrastrukturen och järnvägsändamål. Här finns ingen koppling till Västlänken, sträckorna för Västlänken planeras att dras för andra områden än Lärjeholm.

Annelie Silvander

chef för fastighetsavdelningen, fastighetskontoret, Göteborgs stad