Julmys. I juletid kan lässtunden vara ett bra sätt att hålla samman generationerna – att visa omtanke och finna gemenskap i högläsningen. I tider som denna, med en turbulent omvärld, är det viktigt att ta vara på livet i vardagen. Så i jul – läs tillsammans, skriver Ann-Sofie Hermansson.
Julmys. I juletid kan lässtunden vara ett bra sätt att hålla samman generationerna – att visa omtanke och finna gemenskap i högläsningen. I tider som denna, med en turbulent omvärld, är det viktigt att ta vara på livet i vardagen. Så i jul – läs tillsammans, skriver Ann-Sofie Hermansson.

Årets julklapp är lässtunden med barnen

ANNONS

Årets julklapp borde vara lässtunden. Det är en av de viktigaste gåvorna vi kan ge våra barn. Det är en julklapp som håller för livet. Forskningen är entydig på området – ett tidigt engagemang från föräldrarna med språk- och läsaktiviteter i hemmet utvecklar barnens språk, skapar läslust och stärker deras läs- och uttrycksförmåga.

Allra bäst effekt ger föräldrars läsning för små barn före skolstart. Förutom bättre läsförmåga visar forskningen även på en rad andra positiva effekter som ökat samhälleligt deltagande och större förståelse för andra kulturer. Att främja läsandet är en avgörande framtidsinvestering som ger en mer jämlik och bättre fungerande stad.

ANNONS

Den senaste jämlikhetsrapporten för Göteborg visar att variationerna i göteborgarnas läsvanor i stort sett följer de socioekonomiska skillnaderna. Och barns läsförmåga varierar stort. Det är tydligt att vi behöver göra mycket mer för att stärka läsutvecklingen och öka likvärdigheten. Att inte kunna läsa ordentligt påverkar barns förmåga att klara prov och målen i skolan. Allt hänger ihop.

Det överordnade målet med vår politik är att skapa en jämlik stad. Alla göteborgare vinner på minskade klyftor och minskad segregation. Därför gör vi den långsiktiga satsningen Jämlikt Göteborg: ett omfattande reformprogram som bland annat innehåller den särskilda mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn. I den mobiliseringen ingår till exempel:

Läsambassadörer och bokgåvor

  1. Läsambassadörer som pratar arabiska, persiska och somaliska och som besöker stadens asylboenden, bibliotek, familjecentraler, öppna förskolor och förskolor.
  2. Projektet Bokstart som är en satsning på riktigt små barns språkutveckling där barnbibliotekarier kommer hem till barnfamiljer, delar ut bokgåvor och information om språkutveckling på flera språk. Bokstart genomförs i Östra Bergsjön, Gårdsten och Lövgärdet.
  3. Bokgåvor som ges till alla sexåringar i Göteborg.
  4. Ett informationsmaterial som delas ut på stadens förskolor, familjecentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, öppna förskolor och utflyktsplatser.
  5. Läs - förskola: metoder för att främja barns tidiga språkutveckling som Stadsbiblioteket Göteborg utvecklar tillsammans med förskolor.

En viktig indikator för läsförmågan är också hur familjens egna läsvanor ser ut, hur många böcker som finns i hemmet och i vardagslivet. Regeringens satsning på Läslovet för att lyfta läsningen i hemmet är därför ett utmärkt initiativ. Stadens bibliotek är också viktiga jämlikhetsinstitutioner och det är glädjande att antal barn och unga som besöker biblioteket nu ökar. Dessutom minskar antalet barn och unga som aldrig någonsin satt sin fot på ett bibliotek.

Omtanke och gemenskap

I juletid kan lässtunden vara ett bra sätt att hålla samman generationerna – att visa omtanke och finna gemenskap i högläsningen. I tider som denna, med en turbulent omvärld, är det viktigt att ta vara på livet i vardagen.

ANNONS

Så i jul – läs tillsammans. Litteraturens kraft är stark. Den tidigare Nobelpristagaren i litteratur Mario Vargas Llosa mindes sin barndoms läsupplevelser så här: ”Läsningen förvandlade drömmen till liv och livet till dröm, och den gjorde litteraturens universum åtkomligt för den lilla människa som var jag”.

Så oavsett om eller hur du firar jul – låt lässtunden vara en högtidsstjärna.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

ANNONS