Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det som i dag är Högsbo industriområde kan bli en ny blandad stadsdel med både arbetsplatser, bostäder, parker och samhällsservice, skriver debattörerna.  Bild: Västsvenska Handelskammaren, Anders Ylander
Det som i dag är Högsbo industriområde kan bli en ny blandad stadsdel med både arbetsplatser, bostäder, parker och samhällsservice, skriver debattörerna. Bild: Västsvenska Handelskammaren, Anders Ylander

Arbetstillfällen och bostäder går hand i hand

Handelskammaren vill att Göteborg ska kunna fortsätta att växa och skapa ännu fler arbetstillfällen. Då behöver vi bygga ut fler stadsmiljöer med blandade funktioner, skriver Stefan Gustavsson och Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Bostadsbristen 11/10

Pågens vd Anders Carlsson Jerndal skriver i en replik att Västsvenska Handelskammarens debattartikel den 30 september har skapat oro hos företaget och dess anställda. Han undrar också om vi verkligen stödjer näringslivet eller om vi bara ”går fastighetsbolagens ärenden”.

Västsvenska Handelskammaren vill att det byggs fler bostäder i Högsbo. Vi är övertygade om att det går att förena med Pågens verksamhet. Det som i dag är Högsbo industriområde kan bli en ny blandad stadsdel med både arbetsplatser, bostäder, parker och samhällsservice.

Västsvenska Handelskammaren vill att det byggs fler bostäder i Högsbo. Vi är övertygade om att det går att förena med Pågens verksamhet.

Handelskammaren är en näringslivsorganisation med nära 3 000 medlemmar. För dessa är rekrytering av rätt kompetens en högt prioriterad fråga. Den hänger i sin tur ihop med att det finns bostäder att tillgå. Det gör det inte i dag i Göteborg. Därför är bostadsbyggandet ett av Handelskammarens fokusområden. Våra medlemsföretag ser också att den attraktiva staden är ett stort plus i kanten när de rekryterar. Därför arbetar vi för att Göteborg ska bli en grön, tät miljonstad med fler möjligheter för både enskilda och näringslivet.

Vill se en kombination

Vår debattartikel var riktad till Göteborgs stad och efterlyste en mer samlad prioritering när det gäller byggande från stadens sida. I bland annat översiktsplanearbetet som pågår vill staden göra om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och möjliggöra för en blandad bebyggelse, med både arbetsplatser och bostäder.

Från Handelskammarens sida tycker vi det är underligt att miljö- och kretsloppsförvaltningen säger nej till Högsboplanen och nära 2 000 bostäder på grund av lukt och buller

Det är en vision som bland andra stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret arbetar aktivt med. Från Handelskammarens sida tycker vi det är underligt att miljö- och kretsloppsförvaltningen säger nej till Högsboplanen och nära 2 000 bostäder på grund av lukt och buller.

När det gäller lukt finns inga riktvärden eller lagstiftning i Sverige och bullerfrågan är omhändertagen i stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag. Det har omarbetats ett flertal gånger för att klara reglerna för bullervärden.

Handelskammaren vill att Göteborg ska kunna fortsätta att växa och skapa ännu fler arbetstillfällen. Då behöver vi bygga ut fler stadsmiljöer med blandade funktioner.

Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren