Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Endast 1,5 procent av samtliga jobb på svensk arbetsmarknad förmedlas genom Arbetsförmedlingens personal i dag, skriver Edward Hamilton.
Endast 1,5 procent av samtliga jobb på svensk arbetsmarknad förmedlas genom Arbetsförmedlingens personal i dag, skriver Edward Hamilton.

Arbetsförmedlingens reform äventyras redan i startgropen

Privata aktörer ska ta över väsentliga delar av Arbetsförmedlingens uppdrag, men samma leverantörer får inte tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Det äventyrar möjligheterna till en framgångsrik reform, skriver Edward Hamilton, Svenskt Näringsliv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Januariavtalets intention om att göra om Arbetsförmedlingen är välkommen och kommer inte en dag för tidigt. I Västra Götalands län finns drygt 50 000 inskrivna arbetslösa, en siffra som väntas stiga i takt med att konjunkturen viker nedåt.

Arbetsförmedlingen står emellertid med stora problem vad gäller såväl regelefterlevnad, effektivitet som kostnadskontroll. Endast 1,5 procent av samtliga jobb på svensk arbetsmarknad förmedlas genom förmedlingens personal i dag, enligt SCB. Delar av lösningen på problemen adresseras i fyrpartiöverenskommelsen. Myndighetsuppdraget renodlas till kontroll och upphandling av privata aktörer. Moderna förmedlingsföretag förväntas ta över och jobba närmare arbetsgivarna och matcha arbetslösa till jobb. Reformen ska vara sjösatt år 2021.

Embryo för fungerande reform

Det finns redan i dag en upphandlad marknad med privata aktörer som är ett slags embryo för en fungerande reform. En insats som heter ”Stöd & Matchning” sticker ut. Leverantörer får betalt efter resultat. Upphandlade aktörer rankas efter hur väl man lyckas matcha arbetslösa till jobb. De sämsta åker ut, medan de bästa premieras. I dag får cirka 10 000 arbetslösa i riket stöd från dessa företag.

Australien och Storbritannien står som föregångsexempel för den metodik och uppföljning som insatsen innehåller. Dessa länder kännetecknas av kostnadseffektiva lösningar för arbetslösa.

Det finns starkt forskningsstöd för att dessa principer ska vara bärande även i en framtida svensk arbetsförmedling. Framstående forskare som nationalekonomen Lars Calmfors förordar att åtgärden ”Stöd & Matchning” utvecklas.

Verksamheten måste fungera och de glasklara politiska signalerna som skickas ut måste följas

Insatsen är så pass principiellt viktig att regeringen, med stöd av arbetsmarknadens parter, gav Arbetsförmedlingen i uppdrag förra sommaren att utveckla insatsen. Men under sommaren har det utkristalliserats att ”Stöd & Matchning” snarare monteras ned (!). Sen förra sommaren har antalet deltagare minskat med cirka 30 procent. Och jämfört med 2017 har insatsen halverats.

Konsekvenserna är att företagen får kasta in handduken. Det är en prekär utveckling sett till de tydliga politiska intentioner som ligger på bordet.

Stora budgetmedel

Hur har det blivit så här? Arbetsförmedlingens justering av kontorsnätet tillsammans med en förestående omställning av personalstyrkan är möjligen en förklaring. Cirka 130 kontor ska läggas ned de närmaste åren och 3 000 medarbetare förväntas ställas om fram till i slutet av året.

Å andra sidan har myndigheten de senaste fyra åren lagt ned 70 till 80 kontor. Det vi ser kan liknas vid en evolution, inte en revolution. Och även efter den förestående omställningen kommer myndigheten ha cirka 10 000 medarbetare. Samtidigt finns det alltjämt enormt stora budgetmedel i myndighetens pengapåse. Enbart i år uppgår anslaget för programinsatser till cirka tio miljarder kronor.

Nej, det duger inte att peka finger på varken brist på resurser eller brist på styrningssignaler. Verksamheten måste fungera och de glasklara politiska signaler som skickas ut måste följas. Ingen tjänar på att den bransch som ska hantera stöd och matchning till arbetslösa dör sotdöden före reformen ens är sjösatt. Nu krävs en rejäl omprioritering redan i höst.

Edward Hamilton

arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv