Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Arbetar man för eller mot?

Det finns uttryck som sätter språkkänslan på prov och där risken för missförstånd uppstår, skriver GP:s språkexpert Lars-Gunnar Andersson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En läsare hittade följande mening på ledarsidan i GP: ”… muslimska brödraskapet arbetar mot integration”. Frågan är: ”Arbetar de för eller emot integration? Har ordet mot i dylika sammanhang två betydelser som är varandras motsats?”

Ja, sanningen är faktiskt den att prepositionen mot används i två nästan motsatta betydelser. Ibland läser vi att ”Bris arbetar mot barnaga”. Betydelsen är självklart att organisationen motsätter sig aga och arbetar för att den ska upphöra. Men vi kan också läsa att ”Partiet arbetar mot ökad demokrati i tredje världen”. Här måste rimligtvis den avsedda betydelsen vara att partiet arbetar för ökad demokrati. Det är just i exemplen där arbeta mot betyder att man arbetar för något (med inriktning mot något) som språkkänslan sätts på prov, och risken för missförstånd uppstår.

Prepositionen mot har länge haft mer än en betydelse, mer än en användning. En betydelse är ’i strid mot’, som i ”kämpar mot fienden”, ”medel mot insekter” och ”IFK mot ÖIS”.

En annan betydelse är ’i riktning mot’, som i ”kör E6 mot Oslo”, ”sikta mot stjärnorna” och ”sträva mot ett mål”.

I normalfallet är det verbet (kämpa, sikta, sträva och så vidare) som avgör vilken betydelse vi får. Men just vid verbet arbeta (och jobba) har det skett en förändring. Tidigare var tolkningen alltid ’i strid mot’, som vi ju också har i sammansättningen motarbeta. Det nya och det som väcker förundran och misstänksamhet är när mot efter arbeta får (in)riktningsbetydelsen, som i ”arbetar mot integration”. Prepositionen mot har för övrigt ytterligare två betydelser. Dels ’i jämförelse med’, som i ”lite sol i dag men inget mot i går”. Dels ’i utbyte mot’ som i ”fri mot borgen”.

Svensk ordbok (2009) anger de här fyra betydelserna hos mot. För prepositionerna , i och för anges 5, 4 respektive 10 olika betydelser. Det är på inget vis hugget i sten hur många betydelser man ska urskilja i beskrivningen av en viss preposition.

Oftast använder vi ordböcker för att ta reda på vad ovanliga ord betyder, till exempel onomatopoetiskt ’ljudhärmande’. Men det är också intressant att slå upp vanliga och självklara ord för att se hur komplexa betydelser de ofta har. De vanliga småorden är lätta att använda men nog så svåra att beskriva.

För den som talar eller lyssnar är det nästan alltid oproblematiskt: verbet före prepositionen avgör tillsammans med sammanhanget vilken betydelse som är aktuell. Arbeta mot är ett undantag. Egentligen är det överraskande hur sällan det uppstår tvetydigheter som man behöver arbeta mot.

Lars-Gunnar Andersson

professor i modern svenska vid Göteborgs universitet

Mejla din språkfråga till:

[email protected]