Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition Göteborg.

Ansvarslöst att säga nej till alla klimatförslag

Under sommarens torka och höstens valrörelse fick man intrycket av att alla partier ville framstå som klimatpartier. Men minnet tycks vara kort när Alliansen, S, D och SD nu säger nej till 82 konkreta förslag för att i handling göra Göteborg till en klimatsmart stad, skriver Miljöpartiet i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I somras fick svenskarna verkligen upp ögonen för klimatförändringarnas konsekvenser. Djur fick nödslaktas, skördar halverades och familjer fick se sina skogar brinna ner. Människor började ställa krav på agerande från politikerna och mätningarna visade att klimatet var den viktigaste valfrågan. Politiker från höger och vänster fick panik. Valet närmade sig och, som vanligt hade de flesta partier inte tänkt sig att tala om miljö och klimat, det fanns ju så många andra, ”viktigare frågor”. Helt plötsligt började alla tävla om att framstå som det parti som ville göra mest för klimatet. Man fick nästan intrycket att alla partier hade blivit klimatpartier.

I torsdags hade partierna i Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att göra verklighet av sina vallöften.

I torsdags hade partierna i Göteborgs kommunfullmäktige möjlighet att göra verklighet av sina vallöften. Utanför kommunfullmäktige demonstrerade klimat- engagerade göteborgare och krävde resultat. Inne på kommunfullmäktige var viljan till resultat dessvärre betydligt mindre.

På bordet låg rapporten Fossilfritt Göteborg - vad krävs? En rapport som innehåller 82 konkreta förslag på hur vi kan ställa om Göteborg till en klimatsmart stad. Rapportens syfte är att visa på vilket sätt staden kan minska klimatutsläppen och bidra med att stoppa den globala uppvärmningen vid maximalt 1,5 grader. Just det som världens länder högtidligt utlovade på det stora klimattoppmötet i Paris i december 2015.

I den situation klimatet är i, kan vi inte längre nöja oss med enbart de små, enkla åtgärderna.

En del av förslagen är dyrare att genomföra, några är svåra att genomföra. Vi i Miljöpartiet tycker att Göteborg ska påbörja och på sikt genomföra alla. I den situation klimatet är i, kan vi inte längre nöja oss med enbart de små, enkla åtgärderna.

Några av de åtgärder som finns i rapporten och som vi skulle vilja genomföra är att öka möjligheten för distansmöten, införa nya miljözoner, installera solceller på stadens tak och satsa på utbyggd cykelinfrastruktur.

Nu höjer Alliansen priset för månadskort i kollektivtrafiken i Göteborg med 135 kronor och lägger ner ett framgångsrikt projekt för att minska matsvinnet.

Den som lyssnade på valdebatten i höstas skulle kunna tro att alla partier skulle kunna komma överens om att genomföra förslagen i rapporten. Åtminstone de som ger stor effekt och inte kostar så mycket pengar. Beslutet i kommunfullmäktige visar på motsatsen. Trots uttalanden som ”vi ska leva upp till åtaganden i Parisavtalet”, vi ska ”fokusera på åtgärder vi har rådighet över och som är kostnadseffektiva” kunde Alliansen, Socialdemokraterna, Demokraterna och Sverigedemokraterna inte gå med på att genomföra ett enda av förslagen i rapporten.

Centerpartiet har lovat att de ska göra allt de kan för att Göteborg ska bidra till att Jordens medeltemperatur ska hålla sig på 1,5 graders uppvärmning. Men nu höjer Alliansen priset för månadskort i kollektivtrafiken i Göteborg med 135 kronor och lägger ner ett framgångsrikt projekt för att minska matsvinnet. Det är i rakt motsatt riktning mot vad vi behöver göra. Vad håller ni på med?

Under förra mandatperioden hade Socialdemokraterna posten som ordförande i Göteborg & Co och jobbade hårt med att uppvakta flygbolag för att få fler långväga flyglinjer till Göteborg. Arbetet med att förbättra möjligheterna att ta sig till Göteborg med buss och tåg lyste dock med sin frånvaro.

Ska Socialdemokraterna i Göteborg samarbeta med oss i framtiden i så krävs en rejäl uppryckning i klimatpolitiken. Det duger inte att ständigt prioritera ned miljön och klimatet varje gång beslut ska fattas.

Det som räddar klimatet är att utsläppen minskar nu och att politiker vågar fatta de beslut som krävs.

I stället för att besluta om åtgärder som kunde bli verklighet 2019 bildas nu en arbetsgrupp med sex partier som ska diskutera vilka av dessa, helt nödvändiga, åtgärder som man kan enas om att genomföra. Det är utmärkt om gruppen kan komma med förslag på åtgärder som har ett brett stöd, och vi kommer arbeta hårt för att detta ska ske. Men det är inte diskussion i smågrupper som kommer att rädda klimatet. Det som räddar klimatet är att utsläppen minskar nu och att politiker vågar fatta de beslut som krävs.

Vi behöver genomföra åtgärder redan 2019 och ännu mer det närmaste decenniet. Åtgärder som senareläggs blir mer kostsamma och mer omfattande. En del förändringar är genomgripande, andra kommer vi knappt märka av. Om bilen tankas med biogas eller bensin, om huset vi bor i är byggt av trä eller betong spelar inte så stor roll i vårt vardagsliv. Men för miljön och för kommande generationer är det direkt avgörande.

Det duger inte att bara prata klimat i valrörelsen, nu är det dags för alla partier att ta ansvar. Kom igen nu, klimatet kan inte vänta!

Det har gått en tid sedan skogsbränderna slocknade och sommartorkan har övergått i vårtemperaturer. Minnet tycks vara kort hos Alliansen, S, D, och SD när de inte kan tänka sig att säga ja till ett enda av de 82 åtgärder som föreslås för att minska Göteborgs utsläpp av växthusgaser.

Det duger inte att bara prata klimat i valrörelsen, nu är det dags för alla partier att ta ansvar. Kom igen nu, klimatet kan inte vänta!

Karin Pleijel (MP)

kommunalråd i opposition Göteborg

Martin Nilsson (MP)

ordförande för Miljöpartiet i Göteborg

Emmali Jansson (MP)

ordförande för Miljöpartiet i Göteborg