Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Eric Bertholds, hemsjukvårdsläkare i Skaraborg

Anhöriga: kräv en vårdplan för äldre och multisjuka

Sjukvårdsreformerna de senaste åren har lett till ett ännu sämre omhändertagande av de sjukaste patienterna i primärvården. Anhöriga: beställ tid för en medicinsk vårdplanering. En sådan är primärvården skyldig att göra. Den kan lindra lidandet i väntan på att politikerna ger primärvården de resurser den behöver, skriver hemsjukvårdsläkare Eric Bertholds.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Eric Bertholds
hemsjukvårdsläkare i Skaraborg

Redan när jag läste medicin på 70-talet på Karolinska fick vi höra att primärvården var underdimensionerad och att därför skulle de flesta av oss bli distriktsläkare. Allt sedan dess har jag årligen hört politiker och Läkarförbundet påtala att Sverige måste ställa om mot mer primärvård, att vi har med internationella mått mätt ett ovanligt ”sjukhustungt” sjukvårdssystem som bland annat leder till att befolkningen söker sig till akuten när de är sjuka i stället för till primärvården.

Satsningen på distriktsläkare har inte bara uteblivit utan sjukvårdsreformerna senaste åren har lett till ett ännu sämre omhändertagande av de sjukaste patienterna i primärvården. Bland annat konstaterade Riksrevisionsverket i en rapport 2014 (Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?) att Vårdvalet och Vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens princip om att de svårast sjuka ska prioriteras.

Många besökare med lätta och lindriga symptom har tillkommit efter reformen. Dessa individer gör också fler läkarbesök efter reformens införande. Det omvända förhållandet gäller för de sjukaste patienterna som gör färre besök.

Problemet har ytterligare accentuerats med tillkomsten av nätläkarbolagen: yngre friskare internetvana människor konsulterar läkare för banala åkommor, en konsultation som generar för nätdoktorn en ersättning på 1 200 kronor som tas från primärvårdens skattefinansierade budget och innebär att mindre resurser blir kvar att använda för äldre och sjukare patienter.

Meningslösa transporter

Efter 36 års tjänstgöring på Skaraborgs sjukhus bytte jag arbete i januari och är nu hemsjukvårdsläkare för personer med omfattande vårdbehov i två mindre kommuner i Skaraborg. Min huvuduppgift är att tillsammans med kommunsjuksköterskan göra hembesök för att tillsammans med patienten och anhöriga göra en medicinsk vårplanering där vi planerar för framtida optimala sjukvårdsåtgärder ifall en (inte sällan förväntad) försämring i hälsotillståndet skulle inträffa.

I dag sker det allt för ofta att mycket gamla svårt multisjuka människor i livets slutskede utsätts för meningslösa återkommande transporter till akutmottagningen. Om vi i förväg utvecklar en vårdplan för de behov som går att förutse minskar lidandet och trygghet skapas. Patienten, anhöriga och personalen vet var ribban ligger och resultatet blir rätt och meningsfull behandling.

Vid hembesöket gör man också en läkemedelsavstämning. Många äldre personer är felmedicinerade med läkemedel de inte tål eller behöver. I en avhandling (Interventions to improve medication use in elderly primary care patients) som nyligen presenterades i Lund gick man igenom läkemedelskonsumtionen av 1 700 äldre skåningar. Patienterna var i snitt 87,5 år och de flesta bodde på särskilt boende. Mer än 80 procent hade läkemedelsrelaterade problem. I genomsnitt åt de elva olika sorters medicin. I Dagen Nyheter den 7 maj kunde man läsa att det som förvånade författaren Cecilia Lenander mest var att så många hade kvar läkemedel som de inte längre behövde.

Omfattande problem

Jag kände till bristerna i äldrevården från min tid på medicinkliniken när jag tog emot dessa patienter på akutmottagningen, men hade inte klart för mig hur omfattande problemet är.

Därför, i väntan på att politikerna vågar ta de smärtsamma prioriteringsbeslut som det innebär att omfördela resurser från sjukhus- till primärvård, föreslår jag att äldre och sjuka människor som tar flera mediciner kontaktar sin vårdcentral alternativt konsultläkaren på särskilt boendet och beställer en tid för medicinsk vårdplanering. När de själva inte orkar eller klarar det, till exempel vid demenssjukdom, kan anhöriga beställa tiden.

Tvinga fram förstärkning

I Västra Götalands Krav- och kvalitetsbok för Primärvård gällande från januari 2017 står det att patienter inskrivna i hemsjukvård (både särskilt och eget boende) skall erbjudas dels en individuell vårdplan tillsammans med närstående och berörda vårdgivare och dels hembesök av patientansvarig läkare minst en gång årligen. Krav- och kvalitetsboken anger förutsättningar för att bli godkänd och för att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens Primärvård.

Om alla patienter med hemsjukvård beställde hembesöket för vårdplanering som våra politiker beslutat om när de införde Vårdval i Västra Götaland kommer samma politiker tvingas påskynda den förstärkning av primärvården som de säger sig stödja.

Eric Bertholds

hemsjukvårdsläkare i Skaraborg