Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Detta står att läsa på deras hemsida. Tyvärr rimmar det illa med verkligheten, skriver Linus Jönsson, Michaela Dellenmark-Blom och Matilda Bräutigam.

Allvarligt när vården styrs av klent underbyggda beslut

Endast beslut baserade på sakliga utredningsunderlag kan ge politiker möjlighet att fatta rätt beslut om utförare av högspecialiserad vård, och därmed den bästa vården för patienterna. Beslutet att frånta Sahlgrenska universitetssjukhuset de barnkirurgiska uppdragen för en rad missbildningsdiagnoser bygger på ett undermåligt underlag, något Socialstyrelsen känner till men har valt att inte ta hänsyn till. Hur kan det gå till så här? skriver bland andra överläkaren Linus Jönsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Detta står att läsa på deras hemsida. Tyvärr rimmar det illa med verkligheten.

Den 13 december 2017 fattade rikssjukvårdsnämnden sitt beslut och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) förlorade därmed de barnkirurgiska uppdragen för sju olika missbildningsdiagnoser. Redan den 10 februari 2017 gjorde SU sin första skriftliga anmärkning på den sammanfattning av ansökningshandlingarna som Socialstyrelsen gjort. Den visade sig redan tidigt i utredningen vara felaktig, missvisande och uteslöt viktig information som var till Västra Götalandsregionens fördel. Rikssjukvårdsbeslutet i särskild barnkirurgi fattades utan att Socialstyrelsen gett respons på ytterligare en allvarlig skrivelse från SU om utredningens brister, med önskemål om korrigering. Sammanlagt har SU tillhandahållit Socialstyrelsen sju handlingar som tydligt påtalar dessa brister, men inget skriftligt svar på dessa har erhållits.

Missvisande rapport

I dag ligger följaktligen en felaktig och missvisande rapport på Socialstyrelsens hemsida, som sammanställer de fyra olika sökande landstingen i barnkirurgi. Muntligen har Socialstyrelsen i möte med SU:s representanter den 13 mars 2018 erkänt felaktigheter i rapporten. De avser dock inte korrigera sakfel eller låta dessa påverka fattat beslut. I rikssjukvårdsutredningen i barnkirurgi finns således sakfel, tendentiösa beskrivningar och jävsförbindelser mellan utredare eller granskare och de sökande som erhållit tillstånd att bedriva rikssjukvård i särskild barnkirurgi.

Enligt rikssjukvårdsbeslutet i barnkirurgi förväntas vårdgivare i landet remittera spädbarn till ett center som saknar kompetens för vissa av dessa kirurgiska ingrepp

I den barnkirurgiska utredningen har alla ursprungliga utredare på Socialstyrelsen avslutat sitt uppdrag i förtid inom den aktuella tillståndsutredningen. Varför?

Trots upprepade påpekanden till Socialstyrelsen om felaktigheter i utredningen är det märkbart tyst och inga korrigeringar av underlaget görs. Varför? Socialstyrelsen är JO-anmäld.

Lars-Göran Friberg bryter i sin artikel på GP Debatt den 12 maj tystnaden om Socialstyrelsens agerande i rikssjukvårdsutredningen i barnkirurgi, och tar upp konsekvenserna för barnsjukhuset i Göteborg. Vi håller med om att den utredning som gjorts av Socialstyrelsen som underlag till politikerna är undermålig. I veckan avslöjade SVT:s Dokument inifrån ytterligare en viktig och anmärkningsvärt bristande statlig utredning avseende nationellt högspecialiserad vård (2015:98 Måns Rosén), som lagts fram som underlag för politikers beslut.

Beroende av kunniga utredare

Som medborgare, profession, och vårdtagare är vi beroende av att kunniga utredare utför oberoende och sakliga utredningar, på vilka vi med stort förtroende kan förvänta oss att de bästa besluten baseras.

Vi anser att Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har en hög kvalitet på många olika vårdområden. SU har ett flertal rikssjukvårdsuppdrag inom såväl barn- som vuxensjukvård. Närheten till expertis och välutvecklade samarbeten mellan specialiteter i kombination med ett inom kort färdigställt barnsjukhus bådar mycket gott för framtiden.

Regeringen vill öka takten i implementeringen av ytterligare centralisering av högspecialiserad vård.

Mot bakgrund av den barnkirurgiska rikssjukvårdsutredningens bristfälliga kvalitet, med en statlig myndighet som Socialstyrelsen som delger politiker och patienter en felaktig rapport, undrar vi om vårdkvaliteten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har betydelse när beslut om den högspecialiserade vårdens ska fattas?

Annika Strandhäll (S) ser allvarligt på bristerna i Måns Roséns utredning om högspecialiserad vård. Vad tycker politikerna om Socialstyrelsens rikssjukvårdsutredning i barnkirurgi?

Sist men inte minst drabbas framför allt patienterna och deras anhöriga. Högspecialiserad vård innefattar en liten grupp patienter som kräver avancerat medicinskt omhändertagande. Enligt rikssjukvårdsbeslutet i barnkirurgi förväntas vårdgivare i landet remittera spädbarn till ett center som saknar kompetens för vissa av dessa kirurgiska ingrepp. Detta är baserat på ett politiska beslut i akt och mening att barnen ska få den bästa vården, men där politikerna fått ett felaktigt och missvisande underlag.

Obegripligt

I Göteborg är barnkirurgiska kliniken internationellt kvalitetsackrediterad. Vi har stor kirurgisk erfarenhet med självständiga operatörer inom alla diagnoserna och på ett unikt sätt erbjuder vi medicinsk kontinuitet av multiprofessionella team från barnets födelse till vuxen ålder. Socialstyrelsens utredning gör att det politiska beslutet i stället får till följd att dessa barn skall skickas till ett center som förefaller sakna stora delar av detta.

Hur kan det gå till på detta sätt? Varför är det så tyst? Finns det andra bakomliggande skäl till beslutet än optimal patientvård? Vad hjälper det att barnsjukhuset har en hög specialistkunskap med engagerade medarbetare, goda patientresultat och forskning med internationellt sett hög standard, när statliga utredningar inte tillhandahåller politikerna/beslutsfattarna sakliga underlag?

Linus Jönsson

vårdenhetsöverläkare barnkirurgiska kliniken, PhD

Michaela Dellenmark-Blom

verksamhetssamordnare kvalitet, forskning och utveckling, barnsjuksköterska, PhD

Matilda Bräutigam

överläkare i barnkirurgi

Samtliga på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus SU/Östra