Allt fler kritiska till Västlänken

ANNONS

    <strong>Mats Lövgren</strong>
    <br> nätverket Stoppa Västlänken nu
   </br>
Mats Lövgren
nätverket Stoppa Västlänken nu

Sedan 2012 gör Trafikverket årligen attitydstudier om Västlänken. Den första döptes till ”Övervägande positivt för Västlänken”. År 2015 offentliggjorde Trafikverket den senaste. Pendeln hade då kraftigt vänt och nu var göteborgarna inte lika imponerade. Slutsatsen blev: ”De negativa är de mest pålästa”. Kanske Trafikverket tyckte att de fick en törn i sidan – ju mer göteborgarna kan om Västlänken desto mer negativt inställda blir de.

Sommaren 2016 genomförde Trafikverket en ny undersökning som de aldrig gjorde publik. Den kan nätverket Stoppa Västlänken nu presentera i dag.

Här är den fakta som Trafikverket med skattemedel har betalat för, men valt att dölja:

ANNONS

1. Hos boende i närområdet till Västlänken har andelen negativa ökat med sju procentenheter, från 37 till 44 procent. De neutrala har blivit fyra procentenheter färre (från 26 till 22 procent) och de positiva har minskat med fem procentenheter (från 31 till 26 procent).

2. Näringsidkare har blivit än mer negativt inställda, från 42 till 46 procent, samtidigt har de mycket positiva minskat från 14 till 8 procent.

3. Hälften av de boende samt sex av tio näringsidkare nära Västlänken anser att Trafikverket sköter projektet dåligt. Argumenten är ”göteborgarna känner sig överkörda”, ”man lyssnar inte till opinionen”, ”demokrati existerar inte”. Rapporten hänvisar till Stoppa Västlänken nu:s artikel ”Det demokratiska underskottet” som redovisar hur långt ifrån göteborgaren har varit i hela beslutsprocessen.

4. Hela 80 procent av de tillfrågade ansåg sig mycket missnöjda i frågeställningen ”möjligheten att påverka”. Det visar hur överkörda göteborgarna är i Västlänksfrågan och hur nonchalerade vi har blivit under hela processen.

Floskler, lögner och förenklingar

Beslutsfattarna har haft många år på sig att förklara nyttan, vilket de fortfarande ofta framhäver behövs. I sak har det resulterat i nya broschyrer med floskler som sedan tidigare har avslöjats som lögner eller förenklingar.

Västlänken saknar nytta. Därför visar Trafikverkets senaste undersökning rekordlågt anseende för såväl tunneln som projektledningens arbete. Att de mörkar sina rapporter ökar inte förtroendet. Därför behövs nätverk som Stoppa Västlänken nu och Skona Göteborg. Vi gräver fram de fakta som myndigheter väljer att allmänheten inte ska ta del av.

ANNONS

Mats Lövgren

nätverket Stoppa Västlänken nu

ANNONS