Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Björn Larsson Rosvall / Exponera
Bild: Björn Larsson Rosvall / Exponera

Alliansens reformer ett lyft för Göteborg

Vi är redo att axla ansvaret att styra Göteborg. Som största budgetalternativ och block, om än i minoritet i kommunfullmäktige, är vi ödmjuka inför uppgiften. Vi prioriterar de områden som under allt för lång tid bortprioriterats, skriver Alliansen Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Alliansens budget går skolan, äldreomsorgen och den sociala omsorgen först. Vi prioriterar välfärdens kärna för det är just där staden har som störst brister. Men lika viktigt är att förbättra tryggheten, lyfta företagsklimatet, minska utanförskapet och få fler i arbete.

Vi är övertygade om att göteborgarna kommer att se och märka av den tydliga skillnaden mellan den politik som förts i snart 25 år och den politik som kommer att ta vid och forma Göteborg för framtiden.

Göteborg har flera utmaningar och problem som måste tacklas och ges nya svar. På flera områden kommer det dock att ta tid och kommer att kräva breda blocköverskridande lösningar.

Göteborg ska bli en ledande kunskapsstad. Göteborg har goda förutsättningar att bli en ledande kunskapsstad. Kunskap är varje människas viktigaste redskap för att växa och möjliggöra drömmar. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. Varje barn som växer upp i Göteborg ska ha chans att utvecklas och välja sin väg i livet.

För att detta ska bli verklighet krävs ett tydligt kunskapsfokus där alla elever stimuleras att nå längre och där alla elever som behöver får tidiga insatser, extra stöd och fler chanser.

Våra äldre ska åldras med värdighet. För de äldre göteborgarna behöver valfriheten garanteras och slås vakt om. Bara för att en göteborgare blir äldre betyder det inte att egenmakten ska minska. Med ökad valfrihet i äldreomsorgen och hemtjänsten, en utbyggnad av antalet äldreboendeplatser och förstärkningar av kvalitet, mat och kulturella upplevelser vill vi garantera inte bara kvaliteten utan värdigheten i äldreomsorgen. I äldreomsorgen ska valfrihet och hög kvalitet råda.

Göteborgarna ska vara trygga. I dag drar sig var tredje ung kvinna för att gå ut i sitt eget bostadsområde efter mörkrets inbrott. Den växande upplevda otryggheten anstår inte Göteborg. Där otryggheten slagit rot behöver rättssamhället stärkas. Statens ansvar för samhällskontraktet – med fler poliser och ökade resurser till domstolsväsendet behöver komma till stånd. Vi vill inleda en samverkan i Göteborg för att ta ett bredare grepp kring otryggheten i vissa bostadsområden , så kallad Business Improvement District).

Vid sidan av detta kan Göteborgs stad göra mycket. Alliansen vill se fler kameror i samverkan med Polisen, fler nattvandrare i otrygga områden, 24-timmarsgaranti mot klotter och skadegörelse och ökade resurser till kvinno- och tjejjourer. Vi föreslår riktade satsningar för att på allvar bekämpa den våldsbejakande extremismen och hedersförtryck.

Vi prioriterar välfärdens kärna för det är just där staden har som störst brister. Men lika viktigt är att öka tryggheten, lyfta företagsklimatet och få fler i arbete.

En hållbar och levande stad. Göteborg växer och vi måste se till att staden gör det på ett hållbart sätt. En hållbar stad handlar såväl om stadens eget miljöarbete som om att underlätta för göteborgarna att göra hållbara val i vardagen.

I dag når Göteborg inte ett enda av sina miljömål, stadens energiförsörjning är beroende av fossil energi och utsläppen från trafiken behöver minska utan att framkomlighet försämras. Alliansen vill underlätta för både kommunala verksamheter och invånare att installera solceller, sätta in fler elbussar och utöka cykelvägarna. Eftersom miljö och tillväxt går hand i hand måste vi jobba nära näringslivet som ofta ligger i framkant.

Bättre styrning , ledning och ekonomiskt ansvarstagande. Staden måste bli effektivare och det kommunala uppdraget och välfärden ska stå i fokus. Kommunen är till för våra invånare, inte tvärtom. Den ekonomiska politiken behöver läggas om. Nu behövs det ordning och reda i ekonomin, särskilt nu när ekonomin bromsar in. Tillsammans med förändrad, förbättrad och moderniserad styrning och ledning kan vi ge Göteborg en nystart.

Våra reformer är nödvändiga för att vända utvecklingen i Göteborg. Staden har både stora utmaningar och stora möjligheter. De möter vi tillsammans. Morgondagen kan bli bättre. Göteborg kan bättre. Det är hög tid för nystart.

Axel Josefson (M)

gruppledare Moderaterna

Helene Odenjung (L)

gruppledare Liberalerna

Emmyly Bönfors (C)

gruppledare Centerpartiet

David Lega (KD)

gruppledare Kristdemokraterna