Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansens nedskärningsbudget för 2020 innebär besparingar inte bara inom det sociala området utan även inom klimatområdet, skriver Karin Pleijel (MP).  Bild: Mia Höglund, Pressbild
Alliansens nedskärningsbudget för 2020 innebär besparingar inte bara inom det sociala området utan även inom klimatområdet, skriver Karin Pleijel (MP). Bild: Mia Höglund, Pressbild

Alliansens klimatlöften ekar ihåliga i Göteborg

Klimatfrågan måste genomsyra alla områden, så även inom kommunen. Det håller inte att säga nej till viktiga klimatinvesteringar. Nu måste alliansen visa att de tar sitt ansvar och följer regeringens nya klimathandlingsplan, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mitt i julruschen presenterade regeringen en nationell handlingsplan för klimatet. Tack vare klimatlagen som Miljöpartiet drivit igenom finns nu den första nationella handlingsplanen för klimatet på plats. Handlingsplanen visar tydligt på behovet av samhällsomställning. Inte bara lite här och där på marginalen, utan överallt.

Börjar på det lokala planet

Det är på lokal nivå det händer. Alla beslut som fattas landar på ett eller annat sätt i en kommun. I kommunerna finns närheten till människorna och det är i kommunerna som konkreta åtgärder genomförs. Miljöpartiet i Göteborg har sedan lång tid tillbaka arbetat för att Göteborg ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet.

Redan 2014 antog staden ett klimatstrategiskt program med mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Det innebär att man lyfter blicken och även ser till utsläpp som orsakas av den egna konsumtionen, men där själva utsläppen sker på annan plats på planeten. Klimatet bryr sig ju inte var i världen utsläppen sker. I den nationella handlingsplanen ingår att ta fram mål för just konsumtionsbaserade utsläpp även på nationell nivå.

Nu är det dags för den styrande alliansen i Göteborg att steppa upp

Ett klimatstrategiskt program kräver att man samtidigt fattar beslut som går i linje med intentionerna i programmet. På samma sätt som den nationella politiken måste klimatpolitiken på lokal nivå genomsyra alla stadens områden och beslut. Nu är det dags för den styrande alliansen i Göteborg att steppa upp.

Nedskärningar drabbar klimatarbetet

Alliansens nedskärningsbudget för 2020 innebär besparingar inte bara inom det sociala området utan även inom klimatområdet. Vi i Miljöpartiet är mycket oroliga för att takten i klimatarbetet snarare kommer att minska än att öka och att viktiga investeringar skjuts på framtiden. Under alliansstyret ser vi hur delar av det viktiga miljö- och klimatarbete som byggts upp inom staden läggs ner eller organiseras bort. Till exempel det prisbelönta arbetet med Göteborgsmodellen för att minska matsvinnet och skrota skräpet, som försvinner tillsammans med fixoteken. Utöver det säger alliansen i Göteborg nej till:

• Tydligare styrning för fossilfrihet i ägardirektiv och reglementen.

• Strategi för ökat byggande i trä.

• Fortsatt subvention av kollektivtrafik.

• Utökade cykelinvesteringar.

Samtidigt säger de ja till längre gratis bilparkering i centrum, något som motverkar bättre miljö och minskade utsläpp

Tomma ord

Alliansens uttalande och skrivningar om klimatet ekar ihåligt och tomt. Det håller inte att säga nej till värdefulla klimatinvesteringar, motarbeta skydd av värdefull natur och att inom byggsektorn nöja sig med uppdrag om nya pilotprojekt. Göteborg bygger mer än på 40 år. Tillsammans med branschen behöver vi göra mer, så mycket mer.

Vi ser fram emot de nya redskap som utlovas till kommunerna i den nya nationella handlingsplanen för klimatet

Göteborg stad har en viktig roll, men kan så klart inte göra jobbet själv. Här behöver vi kroka arm med näringslivet, akademin och allmänheten. Det finns många som vill vara med och förändra. Staden ska vara en hjälp och pådrivare för alla som vill arbeta för fossilfrihet. Vi ser fram emot de nya redskap som utlovas till kommunerna i den nya nationella handlingsplanen för klimatet.

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i opposition i Göteborg