Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alliansen måste sluta blunda för vetenskapen

Den vetenskapliga förankringen saknas hos skolpolitikerna i Alliansen. De vill ha katederundervisning, förordar tidiga betyg och tror att marknaden löser allt. Nu är det dags att lyssna på forskningen och inse att läraren är en kreativ och yrkeskunnig person, skriver Karin Pleijel (MP), skolkommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hela skolvärlden behöver ha en starkare vetenskaplig förankring. Så även vi politiker, förvaltningsledning och rektorer som styr utvecklingen av skolan. Skolkommissionens slutrapport hade namnet Samling för skolan. Att vi når samsyn kring de stora dragen är avgörande för att lyckas. Därför har vi i rödgröna ledningen föreslagit att införa ett vetenskapligt råd för vardera av de nya skolnämnderna. Den vetenskapliga inriktningen behöver stärkas i Göteborg, likaväl som i hela skolvärlden.

Liberalerna vill ha katederundervisning, de litar inte på att de professionella kan avgöra lämplig pedagogisk metod. Vi vill i stället stärka professionerna och ska som politiker se till att forskningen och skolans vardag lever nära varandra, så att nya rön kan komma till nytta i skolmiljön.

Lusten att lära måste uppmuntras

Alliansen går emot motivationsforskningen genom en övertro på yttre stimuli och tidiga betyg som motivationskraft. Att lära kräver ansträngning som i sin tur bygger på inre motivation. Långvarig forskning visar att man lätt dödar den inre motivationen med yttre belöning. I tidiga år skall därför lusten att lära bevaras och aldrig ge en upplevelse av att ”skolan var inget för mig”. Att bortse från forskningen och förespråka tidiga betyg är tyvärr ett exempel på att Allianspartierna väljer att inte ta tillvara på det som framkommer i vetenskapliga studier.

Alliansen har en övertro på marknadslösningar, konkurrens mellan individer och skolor som lösningen på skolans problem. De väljer att blunda för den kritik Sverige har fått när det gäller marknadslösningar inom skolan, som bidragit både till ökad skolsegregation och betygens urholkade värde av konkurrensskäl.

Lönekarriär är viktig

Läraryrket skall vara välbetalt, det ska gälla i Sverige liksom det gäller i länder som lyckas bra med skolan. Nu ligger lärarlönerna generellt på en högre nivå än för några år sedan på grund av regeringens lärarlönesatsning. Lönekarriär är viktig, den skall vara legitim och tydlig.

Alliansens vurm för lönekonkurrens mellan lärare skapar i stället fel fokus. Rektor får ägna oproportionerligt mycket tid åt att bedöma lärare, lärare blir konkurrenter i stället för att tillsammans fokusera på elevernas kunskaper. Som arbetsgivare ska vi göra allt vi kan för att göra läraryrket attraktivt igen! Till ett kreativt yrke i en professionell och varm arbetsmiljö, där man ständigt utvecklas i sitt yrke och knyter an till forskningen.

Lärare ska kunna utveckla undervisningen

Det allra viktigaste i skolan är att ha eleverna och deras behov i fokus. För att nå det målet är forskningen, skolkommissionen och OECD kristallklara: undervisningens kvalitet är det viktigaste medlet. Varje lärare ska ha goda förutsättningar att utveckla undervisningen enskilt och tillsammans med sina kollegor. I skolmiljön skall alla lärares skicklighet utvecklas. Skickliga lärare kräver också en skicklig ledning som har insikt i vilka strukturer som utvecklar skolan och förbättrar undervisningen.

Skolkommissionens arbete är avslutat. Likaså Göteborgs egen utredning för skolorganisationen. Det forskningsbaserade fokuset i skolan vill vi rödgröna behålla genom att inrätta vetenskapliga råd som skall stödja skolledning och politik. Tyvärr verkar Alliansen ointresserade av det som forskningen kan lära oss. Vi tycker att även vi som styr bör ta intryck av forskningen på systemnivå så att våra beslut de facto leder till processer som utvecklar skolmiljön och elevernas möjligheter att lyckas.

Karin Pleijel (MP)

Skolkommunalråd