Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En mer tillgänglig stad är en av FI:s prioriterade frågor för att göra staden mer jämlik, skriver debattörerna.  Bild: Gorm, Kallestad
En mer tillgänglig stad är en av FI:s prioriterade frågor för att göra staden mer jämlik, skriver debattörerna. Bild: Gorm, Kallestad

Alliansen hindrar en stad tillgänglig för alla

Hinder i stadsmiljön i Göteborg begränsar livet för många och gör stadens fysiska miljö ojämlik. Alliansen har i praktiken stoppat arbetet med att göra staden mer tillgänglig, trots att det finns avsatta medel. Något vi i FI starkt protesterar emot, skriver bland andra Louise Thörnqvist (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En trappa som saknar ramp utestänger personer i rullstol. En trög dörr gör att personer med rollator måste få hjälp att komma in. Det här är exempel på enkelt avhjälpta hinder som kommunen sedan år 2001, enligt lag, är skyldiga att åtgärda i offentliga miljöer.

Feministiskt initiativ (FI) satte, under det rödgrönrosa styret 2014-2018, fart på arbetet. Särskilda medel avsattes. Dessa medel stoppar nu Alliansen trots att 25 miljoner har reserverats i budgeten, även för 2019. Hittills har noll kronor utbetalats. Park- och naturnämnden har nekats ersättning för redan utfört arbete.

Arbetet bör i stället förstärkas. Att bygga tillgängligt vid nyproduktion är en självklarhet men det återstår många inventerade enkelt avhjälpta hinder att åtgärda. När lagen trädde i kraft år 2001 skulle alla dessa vara åtgärdade senast 2010. Nu är det 2019. Staden stänger fortfarande ute grupper av invånare från offentliga platser.

Alliansen motverkar jämlikhet

En mer tillgänglig stad är en av FI:s prioriterade frågor för att göra staden mer jämlik. Vi har jobbat fram resurser för detta och det har skapats en app, ”Anmäl hinder”, där invånarna själva kan rapportera in hinder. Appen har vunnit ett stort antal pris.

Alliansen sparar på de enkelt avhjälpta hindren med hänvisning till pressat ekonomiskt läge

Alliansen sparar på de enkelt avhjälpta hindren med hänvisning till pressat ekonomiskt läge. De har, enligt FI, gjort en glädjekalkyl till budget och stoppar nu utbetalningar av kommuncentrala medel utan att tydligt revidera den eller ta en politisk debatt i fullmäktige. Alliansen tar ekonomiska medel, som hade kunnat göra staden mer jämlik och tillgänglig och prioriterar i stället satsningar på näringsliv och biltrafik.

Arbetet med enkelt avhjälpta hinder har stoppats. Många människor förhindras att delta i samhällslivet och få tillgång till hälsofrämjande miljöer på lika villkor. Att kunna vistas i parker och grönområden har stor betydelse för människors välmående, oavsett funktionalitet.

Många människor förhindras att delta i samhällslivet och få tillgång till hälsofrämjande miljöer på lika villkor

FI kommer tillsammans med V och MP lägga fram en rödgrönrosa budget, som tar alla göteborgares behov på allvar. Men ansvaret att följa stadens rådande budget och klara ut den ekonomiska situationen vilar på M, L, C och KD. Det är också helt och hållet deras ansvar om de skär bort enkelt avhjälpta hinder ur sin nästa budget.

FI lovar: Vi tänker inte skära ner på arbetet att tillgängliggöra staden för alla invånare. Tvärtom kommer vi göra det tydligt att det är en avgörande beståndsdel i arbetet för mänskliga rättigheter, som ger ökad delaktighet i samhället, för alla.

Louise Thörnqvist (FI), park- och naturnämnden

Gudrun Tiberg (FI), lokalnämnden

Denise Cresso (FI), funktionsrättspolitisk talesperson