Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Tillväxtverket arbetar med löpande utvärdering av våra EU-finansierade program och ser till att samla in nyckeltal som gör det möjligt att bedöma och mäta utvecklingen i deltagande företag, skriver debattörerna.

Alla projekt ska ha mätbara mål

Samtliga projekt som tilldelas pengar ur EU:s regionalfond ska ha mätbara målsättningar. Det gäller givetvis också projektet Stadslandet Göteborg, skriver representanter för Tillväxtverket.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Stadslandet Göteborg, 16/2

Enligt en debattartikel i förra veckan finns det brister i uppföljningen av projektet Stadslandet Göteborg som innebär svårigheter att se vilka resultat projektet leder till. Projektet finansieras av Business Region Göteborg och EU:s regionalfond via Tillväxtverket.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela medel ur EU:s regionalfond. Syftet är att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning. Vi följer på olika sätt de projekt som fått stöd ur regionalfonden från tidig idé till avslut / utvärdering.

Samtliga projekt ska ha mätbara målsättningar. Ansökningen som gäller projektet Stadslandet Göteborg har behandlats av Tillväxtverkets kontor i Göteborg. Innan vi tog beslutet prioriterade strukturfonds-partnerskapet i Västsverige ansökningen vid sitt sammanträde i december 2016.

Projekt och insatser ska följas upp och utvärderas på ett sätt som visar att de bidrar till de övergripande målen om smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Vi håller med om att det är viktigt att projekt har mål som går att följa upp och utvärdera. Det är en av anledningarna till att Tillväxtverket ställer krav på att alla projekt redan i sin ansökan om finansiering ska planera för hur projektet ska utvärderas.

För stora projekt, som i det här fallet, kräver vi också att projektet ska utvärderas löpande just för att säkerställa att projektets resultat fångas upp och kommuniceras under hela projekttiden.

Löpande utvärdering

Tillväxtverket arbetar med löpande utvärdering av våra EU-finansierade program och ser till att samla in nyckeltal som gör det möjligt att bedöma och mäta utvecklingen i deltagande företag.

Utvecklingen i företagen är en viktig indikator på om insatserna ger effekt. För att fånga och bedöma om verksamheten uppnår målen krävs en kombination av olika metoder och bedömningsgrunder. Tillväxtverket arbetar aktivt och i dialog med regionala aktörer för att säkerställa att de insatser som beviljas EU-medel också följs upp och utvärderas på ett sätt som visar hur insatserna gör nytta i regionen.

Frida Andersson

enhetschef Uppföljning och utvärdering, Tillväxtverket

Stefan Larsson

regionchef Syd, Tillväxtverket

Helena Starfelt

enhetschef Västsverige, Tillväxtverket