Familjer ska inte behöva ryckas upp mot sin vilja och deras barn ska inte tvingas byta dagis, skola och lekkompisar för att de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningarna till följd av renoveringar, skriver Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen.
Familjer ska inte behöva ryckas upp mot sin vilja och deras barn ska inte tvingas byta dagis, skola och lekkompisar för att de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningarna till följd av renoveringar, skriver Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen.

Alla har rätt till ett bra hem, eller hur?

Allt fler tvingas i dag flytta på grund av skenande hyror när lägenheter renoveras. De blir så att säga "renovräkta". Så här kan det inte fortsätta. Vi hoppas att Centerpartiet är beredda att arbeta för ett starkare skydd för hyresgästerna när deras hem byggs om, skriver Anna Lönn Lundbäck och Bengt Svennson, Hyresgästföreningen.

ANNONS

Hej, Centerpartiet, och välkomna till Göteborg! Ni är hundratals politiker från hela landet som i helgen samlas till kommundagar och viktiga politiska diskussioner i rikets andra stad. En stad som det är lätt att trivas i men som i likhet med många andra städer också brottas med en del olösta problem. Ett av dem stavas ombyggnation.

Alldeles nyligen presenterade Hyresgästföreningen en rapport ”Var tredje kan tvingas flytta” som visar att var tredje hyresgästhushåll i Göteborg riskerar att behöva flytta om hyran höjs med 50 procent efter ombyggnation. En höjning som dessvärre inte är ovanlig.

Enligt samma undersökning är det redan i dag ungefär 15 procent av hyresgästerna som har så låg inkomst att de hamnar under skälig levnadsnivå när de betalat hyran. För den gruppen blir en, i sammanhanget blygsam, höjning på fem procent ytterst kännbar.

ANNONS

Vart ska de ta vägen?

Frågan är vart ska alla dessa människor ta vägen när de inte längre har råd att bo kvar utan blir ”renovräkta”? Vad händer när området de tvingats flytta till också behöver renoveras? Vad händer när det inte längre finns några orenoverade områden kvar att flytta till?

Så här kan utvecklingen naturligtvis inte få fortsätta om vi vill skapa ett integrerat samhälle där alla människors grundläggande behov av ett eget tryggt hem och inflytande över sin situation tillgodoses. Familjer ska inte behöva ryckas upp mot sin vilja och deras barn ska inte bli tvungna att byta dagis, skola och lekkompisar.

Att alla har rätt till ett bra hem oavsett boendeform är en övertygelse som vi är säkra på att ni i Centerpartiet delar. Därför hoppas vi att ni tillsammans med oss är beredda att arbeta för ett starkare lagligt skydd och garanterat inflytande för hyresgästerna när deras hem byggs om och för jämlika ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.

Anna Lönn Lundbäck

regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige

Bengt Svensson

regionordförande Hyresgästföreningen västra Sverige

ANNONS