Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alla göteborgare ska ha råd att bo bra

Det råder stor brist på lägenheter i Sverige och de nya som byggs har främst de rika råd att köpa eller hyra. Vi ser rätten till en bra bostad som grundläggande. I vårt Göteborg ska alla ha råd att bo bra, skriver Adriana Aires (V) och Nooshi Dadgostar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bostadsbristen i Sverige är ett av våra största samhällsproblem. Den begränsar människors frihet och leder till otrygghet. För många göteborgare är ett förstahandskontrakt eller en ny lägenhet en ouppnåelig dröm. Unga vuxna tvingas bo kvar hos sina föräldrar, barnfamiljer trängs på en för liten yta och pensionärer blir isolerade i lägenheter utan hiss. Det är illa när Sverige och Göteborg inte lyckas tillgodose ett så grundläggande behov som bostad.

Alla har rätt till en bra bostad, även de som har tillfälliga eller lågbetalda jobb, har gamla skulder, är arbetslösa, är mitt i en skilsmässa, eller är sjuka. Det kan låta självklart, men vi i Vänsterpartiet är ensamma i kommunen om att driva en politik som gör det möjligt.

När övriga partier vill sälja ut kommunens lägenheter till oseriösa och vinstjagade fastighetsägare, höja hyran för dem som redan kämpar för att ha råd och bygga bostadsrätter för de rika står vi i Vänsterpartiet för ett annat alternativ. Vi vill bygga hyreslägenheter som vanligt folk har råd att bo i.

Vår gemensamt ägda allmännytta är en förutsättning för en trygg bostadsmarknad där det byggs lägenheter som vanligt folk har råd att bo i. En stark allmännytta garanterar att de boendes intressen och behov sätts framför privata bolags vinstintressen. Det är också en förutsättning för en rättvis bostadsmarknad på lång sikt. Vi i Vänsterpartiet motsätter oss därför alla försök till utförsäljning av allmännyttan.

Vi vill att fler ska ha möjlighet att flytta in i en nyproducerad lägenhet

Många lägenheter i Göteborg är i behov av renovering, i synnerhet miljonprogramsbostäderna i förorten behöver rustas upp. Dessa renoveringar måste göras ansvarsfullt och i samråd med hyresgästerna. Alla ska ha råd att bo kvar även efter renoveringen.

Vi ser gång på gång hur fastighetsägare renoverar lägenheter med påföljden att hyresgästerna inte har råd att bo kvar – det som i folkmun kallas renovräkningar. Människor som bott hela sitt liv på ett ställe blir tvingade att flytta från sina hem för att de inte kan betala en hyreshöjning på flera tusen kronor. Det är oförsvarbart.

Marknadshyror förvärrar bostadsbristen

Samtidigt ligger hyrorna för majoriteten av de lägenheter som produceras i staden idag på nivåer över vad de flesta kan betala. Till och med branschen själv medger att de dyra nyproducerade hyresrätterna i allt större utsträckning står tomma eftersom folk inte har råd att betala för dem. Det visar Hyresgästföreningens rapport Hinder för bostadsbyggande.

De borgerliga partiernas fortsatta tro på marknadshyror som lösning på bostadsbristen beror i bästa fall på ren okunskap. Det har bevisats gång på gång att marknadshyror leder till högre hyror och större samhällsklyftor, och inte till lägre bostadsbrist. Ett troligare alternativ är att de borgerliga är fullt medvetna om hur hårt deras bostadspolitik drabbar låginkomsttagare, men ändå väljer att sätta fastighetsägarnas vinster framför göteborgarnas rätt till tak över huvudet. Detta trots att parterna på hyresmarknaden själva säger att marknadshyror inte löser problemen på bostadsmarknaden.

För att kunna tillgodose människors behov av lägenheter med rimliga hyror krävs en aktiv statlig bostadspolitik. Under mandatperioden 2014–2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen gjort den mest omfattande bostadspolitiska satsningen på 20 år; vi har infört stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror och för att renovera flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet. Men mer behöver göras. Nu behöver vi ta makten över Sveriges byggande med ett statligt byggbolag.

Vi vill att fler ska ha möjlighet att flytta in i en nyproducerad lägenhet. I dag är det en lyx som är förbehållen den rikare delen av befolkningen. Lösningen för att göra bostadsmarknaden mer jämlik stavas vänsterhyror. Hyresmodellen innebär en hyressänkning på 30 procent på nyproducerade hyresrätter, genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån.

Vänsterhyror tillsammans med vårt lokala förslag om ett hyrestak på max 1 600 kronor per kvadratmeter och år för nybyggda hyresrätter innebär en hyressänkning på flera tusen kronor. Det är med lägenheter som alla har råd att bo i som vi bygger en sammanhållen, trygg och jämlik stad. Det är så vi bromsar den skenande segregation och de ökande klassklyftorna.

Vi vill bygga ett Göteborg för alla, inte bara för de rika. Rösta på Vänsterpartiet 9 september.

Adriana Aires (V)

ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Nooshi Dadgostar (V)

vice partiledare och bostadspolitisk talesperson