Alla citat i artikeln var godkända

ANNONS

Replik

Vårt Göteborg, 13/9

Givetvis är det ett misslyckande från min sida som redaktör. Men faktum kvarstår: Ingen av de intervjuade har begärt rättelse på någonting alls. De har godkänt allt i artikeln i en öppen process och sagt ja till alla sina citat. Ingenting har publicerats mot deras vilja. Inga åsikter är ändrade eller friserade eller styrda av mig.

Syftet med artikeln var att låta fler röster komma till tals och skildra olika synsätt. För mig som redaktör var det oerhört viktigt att båda skulle behandlas likadant och rättvist – de fick exakt lika mycket utrymme och de fick också läsa artikeln i sin helhet för att själva bedöma om där fanns en balans och objektiv ton.

ANNONS

En redaktörs uppgift

Det stämmer att jag bestämde format, en redaktörs uppgift. Till exempel ville jag att de skulle svara på samma frågor, jag beslutade att lägga alla uppgifter om antalet träd i en faktaspalt (i stället för insprängt i artikeln) och det fanns en textlängd att förhålla sig till. Det betydde att deras svar fick sammanfattas ibland. Någon gång undrade jag om det gick att förenkla språket. Alla justeringar godkändes helt och fullt ut av de intervjuade innan publicering.

Jag beklagar djupt om det är detta, mitt redaktörsskap, som vållat obehag. I så fall är jag uppriktigt ledsen och vill be Patrik Höstmad och Barbara Lindell om ursäkt för att jag inte uppfattade det under arbetets gång.

Margareta Romare

redaktör magasinet Vårt Göteborg

ANNONS