Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är hög tid att vi agerar gemensamt. Inget barn ska halka efter i skolan på grund av dålig syn, skriver debattörerna.
Det är hög tid att vi agerar gemensamt. Inget barn ska halka efter i skolan på grund av dålig syn, skriver debattörerna.

Alla barn har rätt till bra syn

Vi optiker möter barn med försämrad ögonhälsa varje dag, skriver optikerna Anna-Karin Dahlin, Karin Olsson och Maria Korén.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sommarlovet är nu slut och våra ca 180 000 barn i regionen har åter börjat grundskolan. Men problem med ögonhälsan kommer tyvärr att hindra många av dem från att inhämta kunskap på lika villkor. En aktuell undersökning från Linnéuniversitetet i Kalmar visar att hela 6 av 10 elever i grundskolan har ett synfel, ofta utan att lärare eller föräldrar känner till det. Larmklockan borde ringa på högsta volym.

Växande problem

Problem med ögonhälsan växer dessutom snabbt i världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, beräknas hälften av jordens befolkning vara närsynta om trettio år. Även andelen allvarligt närsynta, som är den främsta orsaken till permanent synnedsättning, antas fördubblas under samma period.

Vi som jobbar som optiker möter barn med försämrad ögonhälsa varje dag. De klagar över huvudvärk, koncentrationssvårigheter, svårt att se lärarens anteckningar på tavlan eller bollen som kommer farandes på idrotten. Men ett gammalt och omodernt regelverk hindrar oss från att hjälpa dem. I stället tvingas vi hänvisa alla barn under 8 år till ögonsjukvården, som redan är hårt belastad. Kötiden för barn till ett förstagångsbesök är i snitt 133 dagar i Västra Götaland, och så många som 5 av 10 blir inte ens kallade inom vårdgarantins 90 dagar just nu.

Vi har därför tre uppmaningar som radikalt skulle förbättra våra barns ögonhälsa.

Se till att Socialstyrelsen sänker åldern för våra och andra optikers rätt att undersöka och skriva ut synhjälpmedel till barn. Det borde vara en självklarhet att vi optiker får hjälpa barn yngre än 8 år med deras synfel. Den utrustning vi använder är dessutom minst lika bra som sjukvårdens. I Norge är åldersgränsen till exempel satt till 5 år. Det vore ett rimligt första steg att ta och skulle vara en stor avlastning för ögonsjukvården.

Se till att införa en ordentlig årlig synundersökning för alla grundskoleelever. I dag saknas detta krav i elevhälsans riktlinjer. Och när det väl utförs sker det bara på enklaste möjliga sätt. Många elever tvingas därför att dras med långvariga besvär till följd av okorrigerade synfel innan de får hjälp, vilket påverkar såväl inlärningsförmåga som studieresultat negativt.

Inget barn ska halka efter i skolan på grund av dålig syn.

Se till att anpassa skolschemat för att stimulera till utomhusvistelse och utomhuslek. Utomhusvistelse är den bästa medicinen mot närsynthet. Låt digitala skärmar vara ett viktigt pedagogiskt verktyg under lektioner men inte en fritidssysselsättning mellan dem. Under lektionstid kan du införa 20/20/20-metoden, som innebär att barnen var tjugonde minut fokuserar blicken på en fast punkt tjugo meter bort i tjugo sekunder.

Det är hög tid att vi agerar gemensamt. Inget barn ska halka efter i skolan på grund av dålig syn.

Anna-Karin Dahlin, legitimerad optiker

Karin Olsson, legitimerad optiker

Maria Korén, legitimerad optiker