Åkesson: Invandring är inte effektiv hjälp

ANNONS

Det är hemskt att bevittna den flyktingkatastrof som just nu utspelar sig. Jag känner med de människor som lämnar sina hem och förstår att regeringen vill agera. Men att använda alla resurser för att ta emot drygt 100 000 invandrare till Sverige, när det finns 60 miljoner som behöver hjälp. Det är inte att hjälpa effektivt. Vår modell för att hantera flyktingfrågan skiljer sig en del från regeringens.

De flesta människor på flykt kan inte ta sig till Europa. Detta gäller inte minst utsatta kvinnor och mindre barn. De som lyckas ta sig hit är generellt sett relativt resursstarka och majoriteten av dem män.

ANNONS

Ineffektiv hjälp

Av de ungefär 37 miljarder regeringen förra året avsatte för att hjälpa människor på flykt gick 320 miljoner, motsvarande inte ens 1 procent till stöd i Syrienkrisen och de över 10 miljoner flyktingar som befinner sig där. Att hantera drygt 100 000 invandrare som kom till Sverige samma år kostade regeringen 34 miljarder, motsvarande 92 procent av det totala utrymmet.

Varken regeringen eller Alliansen är beredda att tänka om i flyktingfrågan. I stället fortsätter de att spendera otaliga miljarder av skattebetalarnas pengar och lyckas ändå bara hjälpa en bråkdel av flyktingarna. Det har gått så långt att man enligt professor Hans Rosling numer använder ungefär en fjärdedel av det tänkta utlandsbiståndet för att i stället ta hand om flyktingar när de kommit hit. Detta är pengar som var avsedda att gå till internationella organisationer och skulle egentligen ha använts bland annat till vaccination av barn i Afrika.

Generöst välfärdssystem

Att just Sverige är så populärt som slutdestination för migranter beror troligen på flera olika så kallade tilldragningsfaktorer. Människor som väljer att inte stanna på sin väg genom Europa utan fortsätter hela vägen till Sverige erbjuds ett generöst välfärdssystem med fri tandvård, läkarvård, gratis boende och bidrag. Detta slutmål är för många ett viktigt skäl till att betala en flyktingsmugglare för att kunna ta den riskfyllda vägen över Medelhavet. Att minska dessa incitament samtidigt som man gör tillvaron där flyktingarna befinner sig mer dräglig, kommer göra att färre söker sig till Sverige.

ANNONS

Effektiv flyktinghjälp är inte invandring. Genom hjälp i närområdet når vi många fler än med dagens politik. På så sätt undviker vi också massinvandringens konsekvenser i form av ökad kriminalitet, upplopp och otrygghet. Vi ges en möjlighet att hålla ihop landet. Att hjälpa på plats är dessutom betydligt mer kostnadseffektivt. Då finns det finns pengar kvar för att rusta upp välfärden.

Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare Sverigedemokraterna

ANNONS