Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Agerar vi lokalt når vi de globala klimatmålen

Klimathotet påverkar hela världen och Sveriges kommuner redan nu. Och klyftorna och fattigdomen ökar även i Sverige. Vi måste förändra samhället från grunden och börja arbeta systematiskt efter FN:s globala mål. Detta arbete måste i praktiken genomföras i kommunerna, skriver Ulf Kamne (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

2015 antog FN 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Nu har vi i Miljöpartiet i Göteborg omvandlat de globala målen till konkret handling.

I dag presenterar vi vårt förslag till budget för Göteborgs stad 2019. Där har vi utgått ifrån de globala målen och lagt konkreta förslag på varje område för att visa hur vi ska genomföra den globala agendan lokalt. Det är ett nytt sätt att tänka och vi är en av de första kommuner i Sverige att göra detta. Det är så man genomför systematisk förändring i praktiken. Vi vill se fler kommuner göra detsamma.

Utbildning viktigaste byggstenen

De globala målen handlar om allt från att avskaffa extrem fattigdom, ge god utbildning, rent vatten och rent hav för alla till att bekämpa klimatförändringarna och att skydda den biologiska mångfalden. En avgörande del i att omsätta målen i praktiken är att minska ojämlikheten. Utbildning är en av de viktigaste byggstenarna för att barn ska klara sig bra genom livet, därför vill vi storsatsa på förskolan och skolan. För att minska segregationen vill vi sprida Gårdstensmodellen i hela staden. Den har visat sig kunna lyfta ett utsatt område till att bli mer tryggt och attraktivt. Vi satsar mer på att se till att Göteborg blir en hållbar och trygg stad.

Det räcker inte med fina ord

För att nå de globala målen kommer det att krävas hårt arbete från samhällets alla delar. Tyvärr ser vi sällan konkreta åtgärder för att nå dem. Det räcker inte med fina ord. Miljöpartiet har i vårt budgetförslag satsat stort på att bekämpa klimatförändringarna, som är viktigt för både Göteborg och för resten av världen.

Vi vill stötta näringslivet så att de kan ställa om till mer klimatsmarta verksamheter. Både produktionen och konsumtionen måste bli mer klimat-smarta. Cementindustrin står ensam för en stor mängd av utsläppen, därför måste vi ställa högre krav på alla byggen i Göteborg.

Mänskligt lidande

Om vi inte agerar nu kommer klimatförändringarna att leda till utarmning av våra resurser och värre översvämningar, med än fler dödsoffer och människor som behöver fly. Även här i Göteborg kan det skapa stor oreda, skador på hus och vägar och leda till problem med dricksvattnet, med miljardkostnader och mänskligt lidande som följd. Därför är det hög tid att omsätta de globala målen till praktisk handling.

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd, gruppledare för Miljöpartiet Göteborg